SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A CINCIA
THE SENSES OF AH - SENSURILE AH-LUI
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
8 DECEMBRIE 2001

Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în acest spaţiu sacru pe care voi a-ţi creat, şi pe care voi a-ţi permis să intră cu voi în această zi sacră şi binecuvântată.  Noi sântem onoraţi să fim aici cu voi.
     (Chicotiri)  Da, într-adevăr a fost o vreme de când noi am fost în contact direct.  Dar, acuma uitaţi-vă dragi prieteni, cât de diferită apare această energie de aici!  Noi vă vorbim de la un loc diferit.  Noi trecem asta prin Cauldre (Geoffrey Hoppe).  Noi trecem asta prin fiecare dintre voi dar, într-un loc diferit de când ne-am întâlnit ultima dată.  Într-adevăr Limbajul divin - Limbajul Ah, acum începe să treacă prin voi, şi de aceea noi putem să vă atingem în mod diferit şi vă simţim diferit.  Noi chiar  vă vedem diferit.  În toate căile şi în toate simţămintele, voi sânteţi diferiţi.  Voi v-aţi schimbat.   
     Inhalaţi această energie sacră ce vine aici astăzi.  Inhalaţi divinitatea voastră.  Faceţi asta acuma.  Faceţi acuma.  Permiteţi ca asta să treacă prin voi.  Permiteţi asta să curgă afară la cei din imprejurul vostru.  Inhalaţi divinitatea voastră şi după aceea permiteţi libertatea expresiei aşa cum voi exhalaţi.  Permiteţi ca asta să atingă pe cel de lângă voi, pe cel din faţa voastră şi pe cel din spatele vostru.  Aşa cum voi exhalaţi divinitatea voastră, asta într-adevăr ia viaţă proprie şi sacră şi binecuvântată.  Şi asta atinge toate lucrurile.  Ah! Dragi prieteni, asta este simplu.
     Acum, înainte să continuăm în această zi, vreau să vă spun că eu, Tobias, sânt onorat că sânt aici.  Eu sânt onorat să fiu aici în acest timp pentru celebrare (se referă la sezonul Crăciunului), pe care voi aveţi.  Camera voastră este foarte festivă!  Este foarte iluminată!  Este plină cu culori, roşu şi stacojiu.  Este plină cu energia de sărbătoare.  Asta este singura perioadă din an în care voi permiteţi doar să fiţi, să exprimaţi, să împărţiţi cu alţii şi să daţi.  Este trist că voi aveţi doar această perioadă dintr-un an, când voi sânteţi aşa deschişi ca şi acuma.  Dar, asta este un timp frumos ca noi să venim în vizită.
     Înainte să continuăm, noi ne oprim pentru un moment şi îi cerem lui Cauldre să slăbească puţin cravata lui. (Râsete din audienţă).  Noi nu înţelegem de ce umanii îmbracă îmbrăcăminţi aşa amuzante. (Mai multe râsete).  Când eu am mers pe Pământ acum 2000 de ani în urmă, noi nu am îmbrăcat lucruri aşa strânse pe corpul nostru. Voi îmbrăcaţi acele curele.  Şi acele cravate, care nu fac nici un sens, pentru că ei restrâng energia.  Eu am purtat rochie în zilele mele,(râsete din audienţă), o robă, asta era.  Dar asta a permis la energie să curgă prin întregul corp.  Deci, cu aprobarea lui Cauldre, noi ne vom relaxa un pic aici.  (Cauldre îşi aranjează cravata).  Noi nu continuăm cu dezbrăcatul restul     îmbrăcăminţilor.(Mai multe răsete).  Da, aşa este mult mai bine.
     Acum, cerem ca toată lumea să se relaxeze pentru că noi sântem prieteni, noi sântem o familie.  Noi sântem familie.  Noi sântem Shaumbra.  Relaxaţi-vă în acest spaţiu unde ne-am adunat astăzi.  Simţiţi diferenţa de energie de la ultima noastră întâlnire, în special cei care a-ţi lucrat cu Limbajul  Ah, cei care au chemat acest Limbaj Divin din sinea voastră.  Noi am văzut multe lucruri interesante şi amuzante în ultimele săptămâni, aşa cum v-aţi apropiat de asta.  Dar, noi sântem foarte încântaţi că voi încercaţi să lucraţi cu asta, că voi puneţi timpul şi efortul în asta.
     Acum, noi nu spunem că voi toţi a-ţi practicat.  Noi am văzut pe mulţi care au început să lucreze cu asta, şi după o singură încercare, ei au simţit că asta nu lucrează.  Ei au simţit că ei trebuiau să mai aştepte.  Ei au aşteptat să vină înapoi în această cameră în această energie.  Ei aşteaptă pentru un alt timp.
     Dar, dragi prieteni, noi vă provocăm chiar acuma.  Noi vă împingem într-un fel jucăuş ca să lucraţi cu aceste unelte.  Ele sânt dificile la început.  Şi aşa cum voi ştiţi, noi nu avem răspunsurile specifice.  Noi nu putem să vă spunem unde să mergeţi în sinea voastră pentru acest limbaj divin.  Noi putem spune că noi vedem asta şi noi ne dăm seama că este în întreaga voastră fiinţă.  Noi ştim că este acolo.
     Dar, voi trebuie să fiţi cei care aduceţi asta sus, să folosiţi şi să aplicaţi în viaţa voastră.  Mulţi dintre voi a-ţi plecat data trecută de aici.  Mulţi dintre voi a-ţi închis computerul după ce a-ţi citit sau ascultat şi voi a-ţi simţit că trebuie să lucraţi în greu cu asta. Şi voi a-ţi înfiinţat un exerciţiu dificil şi provocativ.  Într-un fel, asta este aşa pentru că este ceva nou,  este Limbajul Ah.
     Dar, dragi prieteni, ce noi vă sugerăm, şi noi vom  vorbi mai în larg despre asta, este să vă jucaţi cu aceste lucruri.  Da, provocator, dar când voi vă jucaţi cu asta, asta poate să fie răsplătitor şi este amuzant.
     Limbajul Ah, v-a ieşi la iveală într-un fel sau altul.  Este ca şi o seminţă care germinează şi înmugurează în sinea voastră.  Asta v-a continua să facă în felul acesta sau altfel.  Limbajul Ah, sensul divin, o să iasă la suprafaţă.  Dar, dragi prieteni, dacă voi vă jucaţi  cu această unealtă, dacă o puneţi în practică, asta v-a ieşi mult mai repede.  V-a ieşi mult mai sănătos, şi pentru voi ca umani divini, v-a fi mult mai balansată de cât atunci când voi a-ţi permis să vină la suprafaţă în căile vechi.
     Luaţi acest Limbaj Divin.  Jucaţi-vă cu asta.  Când plecaţi de aici astăzi, jucaţi-vă cu asta.  Să vă amuzaţi cu asta.  Să experimentaţi cu asta.  Cu cât faceţi de mai multe ori, cu atât mai repede v-a ieşi din voi şi o să aveţi o mai bună înţelegere.   Cu cât vă jucaţi şi practicaţi mai mult şi învăţaţi cum să folosiţi, cu atât mai mult conştienţa Pământului se v-a schimba şi mai repede o să deveniţi învăţătorii divinităţii.
     Noi vă aducem aceste cuvinte în fiecare lună pentru că aceste lucruri deja se întâmplă în sinea voastră.  Aşa cum am spus de multe ori, noi vă mediem pe voi.  Noi atingem conştienţa generală a Shaumbrei, a lucrătorilor de iluminare, umanilor şi a lui Gaia.  Şi noi vă dăm înapoi vouă energia şi cuvintele a ceea ce se întâmplă.  Dar, poate voi nu a-ţi ştiut cum să articulaţi şi cum să înţelegeţi asta.  Noi oglindim înapoi prin ceea ce voi treceţi.
     Limbajul Ah, acest Limbaj Divin de care am vorbit în ultima noastră întâlnire, este cea mai esenţială şi mai puternică unealtă de a aduce divinitatea voastră în realitatea umană.  Este o unealtă care se poate aplica astăzi, ce se poate aplica acuma, şi asta poate să înceapă să lucreze pentru voi în această viaţă.
     Shaumbra, voi a-ţi căutat acest drum.  Voi a-ţi căutat pentru înţelegerea care să vă aducă balanţă în viaţa voastră.  Voi a-ţi căutat acele unelte care să vă aducă la nivelul pe care voi a-ţi visat.  Limbajul de Ah, este cea mai esenţială în statutul vostru de ascensiune.  Jucaţi-vă cu asta.  Noi vă provocăm să vă jucaţi cu asta.  Şi dacă cumva asta nu merge aşa cum voi a-ţi aşteptat pentru prima dată, continuaţi să vă jucaţi cu asta.  Asta vă v-a da vitalitate, energie şi libertate care v-a izbucni în viaţa voastră.
     Nu este un joc intelectual, dragi prieteni, aşa cum am spus noi de multe ori.  Limbajul de Ah, este o vibraţie a divinităţii voastre care intră în realitatea voastră acuma.  Asta nu este o unealtă complicată.  Nu este un joc a minţii voastre.  Este ceva nou, şi noi o să vorbim mai mult despre asta astăzi.  Este important ca în Lecţia a cincia a Seriilor Ascensiunii...noi vom continua să vorbim despre Limbajul Ah.  Asta este pentru prima dată că noi dedicăm două lecţii cu un singur subiect.  Noi vrem ca voi să înţelegeţi cât este de puternic şi cât de real este.
     Limbajul Ah, nu este rezervat pentru câţiva care sânt senzitivi, psihici sau mediumi.  Asta nu este rezervat pentru cei care mediază.  Noi glumim cu Cauldre pentru că el şi alţii care mediază vor găsi că asta este tot mai dificil de folosit, într-un sens.  Este aşa nou...este aşa de nou că cei care s-au gândit că niciodată nu o să aveţi senzitivitatea să faceţi asta, voi până la urmă o să găsiţi foarte uşor de făcut.
     Aşa cum voi ştiţi, noi ne-am retras pentru 30 de zile ca să facem loc pentru ca voi să lucraţi cu asta, să vă uitaţi în sinea voastră. (Tachinând).  Acum, noi am văzut pe câţiva că au înşelat! (Râsete din audienţă).  Noi v-am prins că a-ţi mers la alte entităţi pentru suport şi călăuzire!  Noi v-am atenţionat ultima dată şi totuşi câţiva dintre voi a-ţi făcut.  Şi asta este bine.  Dar, a-ţi observat voi că răspunsul ce l-aţi primit de la ei a fost foarte zăpăcit, sau că nu a fost la ceea ce voi a-ţi aşteptat?  În câteva rânduri vouă vi s-a cerut să nu chemaţi pe nimeni de pe cealaltă parte a voalului. (Râsete din audienţă)  Asta nu pentru că sânt chiar aşa de ocupaţi, dar asta a fost pentru a vă încuraja să mergeţi în sinea voastră, şi să începeţi să folosiţi asta.  A fost foarte interesant cum câţiva din voi v-aţi apropiat în diferite căi.  Câţiva dintre voi a-ţi lucrat foarte sârguincioşi.  Câţiva dintre voi a-ţi tratat asta ca o ceremonie, câţiva dintre voi aţi gândit că voi trebuie să faceţi ritualuri zilnice în acelaşi timp şi acelaşi spaţiu.  Asta nu merge aşa.
     Dar, noi vă mulţumim că a-ţi încercat.  Noi mulţumim că lucraţi cu asta.  Alţii au explorat regate ce nu a fost explorat înainte.  Voi a-ţi mers înafara din viziunea ordinară ca să găsiţi acest Limbaj Ah.  Câţiva dintre voi a-ţi ajuns la perspicacitatea şi simţăminte noi.  Câţiva dintre voi a-ţi nimerit deodată.  Câţiva din voi au deschis uşile imediat şi au simţit acea senzaţie şi simţământ de “AH, acum am priceput”.
     Mulţi care au mers acolo direct şi au încercat să repete din nou, sau să reproducă procesul altă dată şi într-o altă situaţie, ei au găsit că limbajul divin nu a trecut prin ei.  Şi atunci ei s-au necăjit şi atunci s-au dus înapoi şi s-au uitat pe drumul lor şi au spus, “Cum am făcut eu că am reuşit de prima dată?  Eu voi repeta aceaşi procedură.  Şi dacă eu fac aşa energia v-a fi aceaşi şi asta v-a ieşi din nou”.  Şi după ce asta nu s-a întâmplat, voi v-aţi dus înapoi în mintea voastră să aflaţi cum asta lucrează.
     Ce ar trebui să ştiţi este că asta lucrează...lucrează în moment şi asta lucrează spontan.  Asta lucrează fără efort.  Lucrează foarte uşor.  Cauza pentru care a lucrat în primul rând a fost pentru că simplu voi a-ţi permis, pentru că voi a-ţi înţeles divinitatea voastră proprie şi Dumnezeul de Sine al vostru.  Şi atunci voi a-ţi dat voie ca asta să treacă prin voi.  Şi a trecut parcă a fost o magie, dar magicianul sânteţi voi.   Când voi v-aţi dus înapoi ca să repetaţi procesul, atunci voi a-ţi fost în intelectul vostru, şi aşa voi a-ţi blocat curgerea naturală a acesteia să treacă prin corpul vostru.  De aceea este că voi v-aţi lovit de zid.  De aceea voi a-ţi fost nemulţumiţi.
     Dar, ceilalţi care a-ţi practicat asta...la toţi care v-aţi jucat cu divinitatea voastră...noi vă mulţumim că voi v-aţi concentrat la asta. Noi vă mulţumim că voi a-ţi avut încredere în voi înşivă ca să faceţi asta, aşa de nebunesc cum pare în acest timp.  Noi vă mulţumim că faceţi asta. 
     Pentru cei care a-ţi încercat odată şi a-ţi fost nemulţumiţi - şi da, câţiva l-au blestemat pe Tobias sau pe alţii de pe partea noastră a voalului,  voi a-ţi spus, “Asta nu merge.  Asta nu este pentru mine”  Noi vă cerem să fiţi jucăuşi.  Să fiţi mai jucăuşi cu voi înşivă, nu numai cu Limbajul de Ah, dar la fel cu toate aspectele vieţii voastre.  Este bine să fiţi jucăuşi.
     Ştiţi voi că atunci când am stat noi împreună în Ordinul de Arc, creând realitatea Pământului şi dimensiunea în jurul acestuia...ştiţi voi, că a fost plănuit ca Pământul să fie un câmp de joacă.  A fost plănuit pentru voi ca să vă jucaţi.  Şi de-a lungul drumului, poate că voi a-ţi uitat cine sânteţi, şi voi a-ţi uitat cum să vă jucaţi.
     Jucaţi-vă mai mult.  Cântaţi mai mult.  Dansaţi mai mult.  Râdeţi mai mult, Shaumbra.  Într-adevăr voi aveţi o uriaşă responsabilitate în acest timp, cărând multă energie de transformare cu voi pe Pământ.  Dar, jucaţi-vă mai mult.  Bucuraţi-vă mai mult.  Şi celebraţi mai mult.  Dar şi să terminaţi cu ceremoniile!  Cu toate!  Numai cu excepţia ceremoniei de bucurie.  Eliberaţi toate celelalte, pentru că ele sânt obositoare.  Aveţi ceremonii de bucurie în viaţa voastră, ceremonii de bucurie cu alţii în jurul vostru.
     Astăzi, este o mare ceremonie de bucurie (se referă la Crăciun) ce avem aici împreună.  Nu sânt reguli.  Nu sânt cerinţe.  Nu este cum să spun - stând pe genunchi pentru ore întregi sau stând într-o poziţie de meditaţie pentru ore întregi şi zile întregi.  Noi ne adunăm aici în ceremonie de bucurie.  Noi ne adunăm în această energie, în special pentru că voi veniţi în acest timp al anului sfărşitul anului vostru calendaristic,când voi vă permiteţi să lăsaţi părul jos, să scoateţi cravata, să vă relaxaţi şi să vă bucuraţi.  Să  vă permiteţi spaţiul ca să vă simţiţi din nou copii.
     Voi faceţi asta în onoarea celui numit Yeshua.  Şi da, el este invitatul nostru special astăzi.  Câţiva dintre voi ştiţi asta pentru că voi eliberaţi asta, şi voi v-aţi permis să îl simţiţi pe Yeshua prin energia Limbajului Ah.  Yeshua, cei care simţiţi energia lui sau cei care pot vedea, el a fost în stânga mea, dreapta voastră.  Energia lui Yeshua stă în dreapta voastră aici cu Cauldre pe scenă.  Eu sânt în stânga voastră.  Nu, ceilalţi au plecat. (Râsete din audienţă).  Câteodată este foarte confuz, noi ştim.
     Yeshua a fost aici de când a-ţi început să vă adunaţi aici astăzi. Energia lui în această cameră este cu voi în ceremonie de bucurie în celebrare a tot ce sânteţi voi.   Voi gândiţi că asta este în onoarea lui?  Într-adevăr, nu?  Este despre onoarea voastră pentru călătoria voastră.
     Mulţi dintre voi a-ţi simţit o energie nouă intrând în această cameră când am început comunicarea.  Într-adevăr, a fost energia lui Yeshua.  Mulţi dintre voi a-ţi mers cu el.  Mulţi dintre voi sânteţi conectaţi direct cu acest maestru de dragoste.  Mulţi dintre voi lucraţi cu el în fiecare zi, lucraţi cu această energie.  Poate voi nu a-ţi realizat încă că este Yeshua.  Dar, într-adevăr, dragi prieteni, el este Shaumbra ca şi voi.
     Acum, Yeshua vrea să spună câteva cuvinte în acest timp.  Şi acum noi îl vedem pe Cauldre,el are o panică (râsete din audienţă) Şi noi vă spunem  - cu permisiunea lui Cauldre - un mic secret.  Cauldre...este copleşit de această energie.  El nu crede că este persoana care merită să medieze pe Yeshua cu care a mers împreună.  Noi provocăm pe Cauldre să elibereze asta şi să permite pe Yeshua să vină direct prin el şi prin fiecare dintre voi.  Noi facem o pauză pentru un moment în timp ce facem ajustarea.
     Pauză
     Yeshua (comunicând prin Cauldre):  problema această de merit...voi toţi...este ceva ce eu aş elibera.  Asta a fost provocativ pentru toţi care sânt aici şi cei care sânt conectaţi.  Voi a-ţi simţit că nu meritaţi Dumnezeul ce este în sinea voastră.  Voi a-ţi simţit că a-ţi făcut lucruri rele în viaţa voastră sau în trecut sau înainte de a veni aici pe Pământ.  În această energie nouă în care mergeţi voi, eliberaţi orice simţământ de a nu fi merituoşi, şi să ştiţi că este timpul pentru voi să vă integraţi cu dreptul de naştere ca Dumnezeu, umani divini.
     Când eu am mers pe Pământ cu mulţi dintre voi, eu am spus la toţi mesajul meu că “Voi sânteţi Dumnezeu”.  A fost dificil pentru mulţi să înţelegeţi şi dificil pentru mulţi să înţelegeţi acum.  Dar, ceea ce am făcut eu, a fost pentru voi.  A fost din cauza muncii ce a-ţi făcut voi.  A fost din cauza eforturilor ce a-ţi pus voi în călătoria voastră, ce a fost posibil pentru un uman, pentru mine, ca într-adevăr să arăt asta pe Pământ.  Dar, înţelegeţi ce vreau să spun eu.  Nu am fost eu.  A fost din cauza voastră. A fost pentru tot ce a-ţi făcut voi.
     Este timpul să acceptaţi asta în sinea voastră.  Oh, noi sântem o familie, şi este mult suport aici.  Este timpul să acceptaţi dumnezeul din voi, să aduceţi asta la iveală.  Şi aşa cum prietenul meu Tobias spune,“Asta vine la suprafaţă prin Limbajul de Ah”.
     Mesajul ce noi toţi am adus pe Pământ mii de ani în urmă a fost simplu.  Mergeţi înapoi în acea energie şi aduceţi-vă aminte, “Voi sânteţi Dumnezeu la fel.  Voi sânteţi Dumnezeu la fel”.  Voi meritaţi tot ce vine cu asta.  Voi meritaţi. Şi Cauldre merită să mă aibă pe mine cu voi.  Şi de fapt, dragi prieteni, sânt eu care sânt onorat.  Sânt eu care sânt onorat să fiu aici.
     Şi în acest sezon pe care voi numiţi Crăciun, nu este vorba despre copilul Hristos care s-a născut, sau despre un om Hristos care a umblat pe Pământ.Acest sezon este despre naşterea divinităţii voastre proprii în sinea voastră.  Folosiţi acest timp să vă îngrijiţi de voi înşivă.  Folosiţi acest timp să fiţi în bucurie.  Şi nu uitaţi niciodată, voi sânteţi o familie.  Noi totdeauna sântem aici cu voi.  Noi nu avem nevoie de ceremonii mari sau perioade lungi de timp să aducem înăuntru această energie.  Noi sântem aici pentru voi, împărţând călătoria cu voi.  Simţiţi energia mea, Yeshua, şi a celorlaţi care vin aici.  Într-adevăr noi sântem o familie.
     Pauză
     Tobias:  Acum, dargi prieteni, Yeshua stă în această cameră pentru restul timpului nostru împreună, dar este accesibil totdeauna, este deschis pentru voi totdeauna prin Limbajul Ah.  Yeshua nu este un mare maestru care este diferit faţă de voi toţi.  Yeshua este voi.  Yeshua a mers cu voi şi a mâncat cu voi, şi a împărţit totul cu voi.
     Da, Yeshua a făcut lucruri care cer poate un răspuns.  El nu a fost totdeauna un sfânt, dar a fost important ca lucrurile să fie făcute în acel timp.  Au fost reguli care trebuiau distruse.  El a blestemat câteodată.  El a băut prea mult vin (râsete din audienţă), cu câţiva dintre voi aici! (Mai multe râsete)  El a avut toate dorinţele umane.  El nu s-a luptat cu astea.  El le-a înţeles.  El a lucrat cu acelea.  El a înţeles partea umană a lui.
     Voi nu sânteţi cu nimic mai deosebit faţă de Yeshua.  El stă aici astăzi ca şi unul dintre voi.  Înţelegeţi asta, şi eliberaţi acele lucruri care vă ţin într-un loc.  Permiteţi-vă să vă înălţaţi la noi înălţimi.
     Acum, dragi prieteni, noi o să luăm o pauză ca să rearanjăm energiile.  Şi noi o să continuăm să vorbim mai mult despre Limbajul Ah.  Noi continuăm să vorbim despre asta, pentru că este o unealtă importantă în acest timp.  Noi o să vă ajutăm să înţelegeţi mai mult cum să aduceţi asta în viaţa voastră, şi să faceţi să facă parte din voi.  Noi o să fim în pauză pentru un moment, şi în acest timp inspiraţi adânc şi deschideţi-vă la divinitatea voastră care se trezeşte în sinea voastră.
     Pauză
     Acum, Yeshua spune, dacă nu vă supăraţi, că el numai vrea să stea pe scenă ci să meargă printre voi, să fie cu voi.  Aşa că, dacă simţiţi o briză de aer în părul vostru...dacă simţiţi o uşoară atingere pe umerii voştri...dacă simţiţi o prezenţă în jurul vostru...el este care vă vizitează în acest timp.
     Astăzi noi o să spunem povestea celor şapte fermieri.  Noi spunem această poveste ca să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine ce se întâmplă în sinea voastră.
     Au fost şapte fermieri care au avut proprietatea lor proprie.  Fiecare a avut producţia lor proprie sau produse pe care le-au crescut şi au oferit produsele lor pe piaţă.  Ei au stat aproape unul de altul, şi aşa ei au format o co-operare între ei.  Fiecare din ei a fost independent, dar ei au ajuns la concluzia că atunci când au pus energia lor împreună, ei au fost mai puternici, şi mai eficienţi.
     Un fermier a crescut cereale...mari şi suculente pe terenul lui.  Şi când a sosit timpul de a recolta, el a mers afară pe terenul lui şi a strâns toată recolta.  După aceea el a pus astea în camioane sau alt mijloc de transport şi el a expediat într-un loc central de facilitarea produselor care a fost condus de unul din cei şapte fermieri.  La această facilitare centrală, recolta lui de cereale a fost procesată.  O parte a fost folosit pentru conservare, o altă parte împachetate sau îngheţate,o altă parte au fost uscate ca să fie trimis mai târziu pe piaţă.
     Acum al doilea fermier.  El a crescut căpşuni frumoşi.  A fost o plăcere să te uiţi la ele.  Ele au fost rotunde, roşii, şi au fost delicioase.  Ca şi celălalt fermier de cereale, acest fermier a plantat seminţele în acelaşi timp în fiecare an, şi el a păzit cultura lui.  El a scos iarba...el a alungat gânganiile.  Şi când timpul a fost apropriat, fermierul al doilea a recoltat căpşunii, şi le-a trimis la locul central de facilitare.  Aici, căpşunii copţi au fost procesate.  Dintr-o cantitate s-a făcut suc.  O altă cantitate a fost îngheţată.  O altă cantitate de căpşuni au fost puse în diferite forme şi înmagazinate şi distribuite la un alt timp apropriat.
     A fost şi al treilea fermier.  El a crescut pepeni galbeni şi cantalupe delicioase şi dulci că atunci când le-ai gustat asta a făcut gura să furnice.  El ca şi restul fermierilor el a adăugat dragostea lui la produsele lui.  El a fost sârguincios în fiecare zi, mergând  afară păzând terenul lui, şi asigurând că cultura are destulă umezeală şi destulă nutriţie.  Şi când a fost timpul pentru recoltare, el a cules toate pepenele.  El le-a trimis la locul central de facilitare care a fost condus de unul din cei şapte fermieri. Acolo, pepenii au fost puşi în diferite forme, o parte a fost înmagazinată, o altă parte a fost trimisă imediat pe piaţă, iar restul a fost ţinut pentru un alt timp apropriat.
     Al patrulea fermier a crescut vegetale.  El a crescut salată verde, conopidă, şi ridichi.  Toate acestea au fost proaspete şi pline cu dragostea lui Gaia, dragostea spiritului, şi dragostea fermierului pe care voi a-ţi fi putut direct mirosi chiar înainte ca acestea să fie tăiate.  Voi a-ţi putut mirosi aroma proaspătă, de natura care a ieşit din acestea, chiar, când astea erau în faza de creştere pe câmp.  Voi a-ţi putut simţi salată crocantă.  Voi a-ţi putut mirosi parfumul tare a ridichilor.  Voi literal a-ţi putut avea senzaţia de proaspăt.
     Şi când timpul a fost apropriat, fermierul a strâns recolta.   Ca şi ceilalţi fermieri, el le-a trimis la locul central de procesare care a fost condus de un alt fermier din cei şapte.  De aici astea au fost împachetate în diferite forme.  O parte din produse au fost înmagazinate, iar restul a fost trimis imediat pe piaţă.
     Fermierul al cincicelea a crescut morcovi.  Fermierului i-a plăcut să meargă afară şi să-şi murdărească mâinile cu pământ şi să simtă Pământul şi să simtă morcovii.  Când el a scos câte un morcov ca să le inspecteze, lui i-a plăcut să simtă structura morcovului.  Lui i-a plăcut soliditatea morcovului.  Lui i-a plăcut structura tulpinei şi senzaţia vegetabilă ca atare.
     Acestui fermier ca şi la ceilalţi i-a plăcut munca în care a pus inima şi sufletul lui.  Şi când a fost timpul, el a mers afară şi a pus mâna în pământ şi a strâns recolta.  Morcovii au fost trimişi la locul central de procesare care a fost condus de unul din cei şapte fermieri.  Morcovii au fost puşi în forme diferite, o parte ca un produs  proaspăt, iar restul la îngheţat,  pentru o folosire mai târzie.
     A mai fost un alt fermier. Al şaselea fermier a crescut ceapă.  Şi el a ştiut că ceapa era folosită ca o aromă sau condiment care a creat o pasiune când a fost adăugat la mâncăruri fine.  Astea au adus viaţă în mâncăruri, care au avut multe alte lucruri hrănitoare dar fără ceapă nu au avut nici un gust.  Ceapa crescută de acest fermier au fost mari şi suculente care nu numai a adus lacrimi în ochii lui, dar şi în ochii celora care au consumat-o.  Şi ca şi ceilalţi fermieri, când a fost pentru recoltă, el a strâns recolta şi a trimis la locul central de procesare.  Ceapa a fost pusă în diferite forme unele au fost ţinute pentru folosinţa mai târzie, şi restul a fost trimis imediat pe piaţă.
     Cel de al şaptelea fermier, cel care s-a ocupat şi de centrul de procesare pentru toţi cei şapte care erau în co-operare.  Acest al şaptelea a crescut găini.  Găinile lui au fost tratate cu mare onoare şi foarte bine îngrijite.  Aceste găini au dat ouă mari, ouă ce a suplimentat proteine şi nutriţie, ouă ce a ajutat pe oameni să se trezească dimineaţa şi i-a dat la aceştia un tip apropiat de energie  în timpul zilei.  Găinile au produs ouă zi de zi.  El a colectat în fiecare zi ouăle şi le-a dus şi el la locul de procesare pe care a condus.  O parte din ouă a fost trimis pe piaţă imediat.  Iar restul de ouă au fost ţinute pentru distribuire într-un alt timp apropriat.
     Toţi cei şapte fermieri au trimis recolta lor la locul central de procesare, care a fost localizat la o distanţă mare de terenul tuturor fermierilor.  Toate produsele au fost transportate acolo pentru că asta a fost calea cea mai eficientă în acel timp.  Fiind în colectivitate, fermierii au fost mult mai eficienţi şi mai profitabili. Deci, totul a fost trimis în acel loc, şi de acolo au fost trimise pe piaţă sau înmagazinate.
     Dar, la un moment dat fermierii au auzit despre o maşină de un tip nou de procesare.  Această maşină a permis la fiecare fermier să-şi proceseze singur recolta la locul fermierilor.  Asta a fost o nouă tehnologie.  Acum fermierul care a crescut morcovi nu a mai trebuit să-şi trimeată recolta la locul central de procesare şi la fel nici cel care a crescut găini şi nici cel cu căpşuni şi nici restul.  Fiecare fermier a putut să proceseze produsele lor şi să le ducă imediat pe piaţă.
     Deci fiecare fermier a investit bani pentru o maşină nouă de procesară proprie.  Aceste maşini erau mai mici şi mai uşoare şi mai puţin costisitoare faţă de maşina mare de la locul de procesare.  Maşinile noi erau conveniente.  Au fost şi rapide.  Astea puteau fi adaptate la nevoile recoltei.  Numai a fost necesar pentru fermier să planteze sau să recolteze în acelaşi timp.  Astea au putut fi făcute treptat.  Fermierii au plantat seminţele în bucăţi mici de teren într-o lună, iar altele în altă lună.  Maşina nouă de un singur fel de procesare a putut să lucreze mai bine şi mult mai eficient de cât maşina cea mare.
     Deci, toţi şapte fermieri care erau în co-operare au fost de acord ca fiecare să aibă maşină nouă de procesare cu o tehnică înaltă şi rapidă.  Ei au continuat să lucreze împreună pentru că ei au simţit că a fost o putere când ei erau conectaţi.  Deci ei au angajat un expert care a infiinţat ceea ce se poate numi “sistemul intranet”, între fermieri.    Acest sistem intranet a permis la fiecare fermier să comunice cu ceilalţi automat.  Fermierul de morcovi a putut să vadă câte kilograme de pepeni galbeni a recoltat fermierul de pepene galbene.  Ei au putut să aibă informaţii despre fiecare fermier.  Asta a fost foarte rapid şi foarte eficient.  Bazat pe informaţiile date de sistemul de intranet, ei au putut să măsoară şi să monitoreze şi să ajusteze plantările lor proprii şi la fel recoltarea în aşa fel încât toate produsele să complementeze unul pe altul.
     Acum, cei şapte fermieri în co-operare au făcut mari schimbări, dragi prieteni, când ei s-au mutat de la un loc central de procesare unde produsele au fost înmagazinate şi distribuite.  Ei au făcut mari schimbări atunci când ei înşişi au făcut procesarea lor proprie şi totuşi au fost conectaţi prin intranet.
     Şi aşa cum ştiţi, ei au avut probleme cu acest sistem de intranet.  La început au fost nemulţumiţi.  Câţiva au şi blestemat.  Câţiva au vrut să se întoarcă la calea cea veche, la câţiva le-a fost frică de această tehnologie nouă.  Ei au simţit că nu au energia de bază ce au avut în timpul lor vechi.  Au fost câţiva care nu au vrut să înveţe cum să folosească maşina lor nouă de procesare.  Ei au fost obişnuiţi să pună produsele lor în camioane şi să le trimeată la locul central de procesare.
     Dar, acum ei au trebuit să ia responsabilitatea pentru recolta lor proprie şi pentru procesarea lor proprii.  Ei au avut asistenţa celorlaţi fermieri din co-operare prin intranet, dar, asta le-a cauzat frică la un moment dat.  Dar, fiecare a lucrat cu ceilalţi.  Ei au împărţit informaţiile lor.  Ei s-au adunat împreună regulat ca să discută tot ce era pro sau contra, cum să treacă peste dificultăţi şi timpuri schimbătoare.  Ei au învăţat capabilitatea programului din sistemul intranet.  Ei au învăţat cum să folosească sistemul de procesare mult mai uşor.
     În puţin timp, producţia lor a crescut ca niciodată, cum nu ar fi putut ei să imagineze niciodată.  Ei au fost mult mai eficienţi.  Trimiterea produselor lor au fost acuma bazate de cerinţele pieţii, ceea ce a-ţi putea numi sistemul, “chiar în timp”.  Nu a mai fost nevoie de un depozit de înmagazinare şi înpachetare şi îngheţarea produselor.  Produsele au venit direct de pe câmp, au trecut prin proces şi au fost trimise direct pe piaţă.  Cu informaţiile care au fost furnizate de sistemul intranet, ei au învăţat cum să planteze, să recolteze,să proceseze pe baza sistemului, “chiar în timp”.
     Fermierii s-au întâlnit după un an sau aşa după ce au implementat noul sistem.  Ei s-au întâlnit la un pahar de suc de căpşuni.  Şi ei au chicotit.  Ei au chicotit între ei şi şi-au amintit despre îndrăzneala lor pentru tehnologia nouă.  Ei au chicotit despre amintirea zilelor dificile şi problematice...de zilele în care au pierdut bani, de zilele în care ar fi preferat să fie pensionaţi de la fermele lor în loc să meargă înainte cu tehnologia nouă.
     Şi ei au chicotit acuma, pentru că ei au fost mult mai eficienţi.  Ei au fost mult mai fericiţi, şi ei au fost în stare să continue cu activităţi noi.  Ei au chicotit şi au spus,”A-ţi fi putut voi să imaginaţi acum un an unde o să fim acum?”. Ei toţi au dat cu capul,“nu”. Ei nu au putut să imagineze unde o să fie ei în calea lor nouă de a face lucrurile, pentru că nu a fost nimic în trecut cu ce să compare.  Când ei au stat şi au plănuit pentru metoda lor nouă şi pentru tehnologia nouă, ei au avut doar o speranţă şi o ocheadă ce ar putea să aducă asta lor, cum poate să fie mai bine, să fie nişte fermieri mult mai productivi.
     Dar, ei au chicotit din nou - un an mai târziu - cu înţelegerea cu ce într-adevăr s-a întâmplat şi cum i-a transformat asta pe ei toţi.  Astea i-a făcut pe ei să fie mult mai responsabili şi mai productivi. Fiecare dintre ei a avut cultura şi procesarea proprie, totul de la început şi până la sfârşit.  Dar, ei totuşi încă au fost în acea co-operare împreună.
     Acum voi vă întrebaţi, “De ce Tobias  spune povestea fermierilor?  Ce importanţă are asta?  Noi nu sântem fermieri în această cameră.  Noi facem multe alte lucruri, dar ca fermieri nu este acest grup cunoscut”.
      Noi spunem această poveste să vă ajutăm să înţelegeţi Limbajul Ah, Limbajul Ah despre care noi am vorbit data trecută.
     Şi ca o remarcă, “ah”, nu este o energie.  Nu este vorba ca voi să staţi pe scaune şi să aveţi o mantră, spunând, “Ah”.  Nu este vorba despre asta.  Nu o să se întâmple nimic dacă faceţi asta!  Limbajul Ah, este liniştit dar puternic.  Este invizibil, dar este atot puternic.  Este trezirea divinităţii voastre care intră.  Asta nu se cântă.  Nu se pretinde.  Nu se poate face să lucreze.  Se poate doar să fie acceptat şi jucat cu el, şi atunci integrat în viaţa voastră.
     Dragi prieteni, toţi care a-ţi fost în această ultima lună în căutarea Limbajului Ah în sinea voastră...noi vă spunem acuma de unde vine asta.  Asta vine prin cele şapte sensuri sau centre.  Asta nu este o confuzie.  Astea vin mai întâi prin cele şapte centre sau sensuri umane.  Este ca şi în povestea celor şapte fermieri.  Limbajul Ah, vine prin centrele pe care le folosiţi deja şi aveţi cunoştinţe de ele.
     Asta vine prin sensul auzului, dar nu un auz ce a-ţi cunoscut până acuma.  Este într-un fel, nou.  În limbajul de ah, voi o să staţi cu un grup.  Poate o să staţi cu un individual.  Şi voi o să ascultaţi la cuvintele lor, dar cum Limbajul de Ah iese afară prin sensul de auz, asta v-a fi mai înlărgit sau un nou fel de auz. Voi nu o să auziţi numai cuvintele celorlalţi.  Voi o să auziţi ceva între cuvinte, şi asta înseamnă a şti, şi o să aveţi o adâncă înţelegere, care o să vă facă să spuneţi,“Ah”.Limbajul Ah,Limbajul Divin,vine prin sensul auzului
     Limbajul Ah, vine, dragi prieteni, şi prin sensul viziunii voastre.  Vine prin viziunea ochilor voştri, dar într-un fel diferit.  Când voi sânteţi într-o situaţie, voi o să vedeţi literal prin cohii voştri.  Dacă faceţi un pas înapoi doar pentru un moment, şi daţi voie la Limbajul Ah să treacă prin sensul ochilor voştri, voi o să vedeţi ceva nou.  Sânt câţiva aici în această cameră care au văzut energia lui Yeshua.  Ei au văzut prin ochii lor.  Trece prin sensul viziunii voastre, acest Limbaj Ah.  Şi voi o să începeţi să vedeţi lucruri care au fost întotdeauna acolo, energii care au fost totdeauna prezent, dar sensul viziunii voastre au fost limitate.  Şi acum se deschide, şi Limbajul Ah, Limbajul Divin, vine prin ochii voştri.
     Limbajul Ah mai vine şi prin sensul mirosului, dragi prieteni.  Sensul vostru de miros, (Tobias, inspiră adânc)...este într-un fel, o intuiţie.  Este de a simţi mirosul.  Voi folosiţi de mai multe ori de cât voi credeţi.  Mulţi dintre voi clasificaţi asta ca un sens necopt a experienţei umane.  Dar, sensul vostru de miros este foarte subtilă.  Voi nu numai mirosiţi parfumuri mirositoare, dragi prieteni.  Voi mirosiţi energii.
     Limbajul Ah...este ca şi un sens nou de intuiţie, un “sens parfumat”.   Aşa cum voi permiteţi să vină la suprafaţă, voi o să ştiţi că vine prin abilitatea voastră umană de a mirosi lucruri.  Voi o să aveţi o intuiţie când voi sânteţi într-o situaţie.  Voi o să aveţi o nouă înţelegere ce vine prin nasul vostru.
    Inspiraţi adânc pentru o secundă.  Faceţi asta acum.  Este ceva mult mai mult legat de inhalarea aerului decât voi gândiţi.  Este acel sens, acel miros, acea intuiţie ce intră.  Când noi spunem să inhalaţi adânc, nu este doar vorba despre aerul care intră în plămânii voştri.  Nu este vorba numai despre de a lărgi divinitatea voastră.  Este vorba despre noua intuiţie ce intră prin sensul mirosului.  Dar, asta este lărgit.  Este nou.  Vă dă perspicacitatea şi intuiţia ce nu a-ţi avut până acum.  Inspiraţi adânc!
     Limbajul Ah...intră prin locuri pe care voi folosiţi în experienţele voastre umane, dragi prieteni.  Nu este într-un loc fugitiv.  Nu este înafara câmpului vostru energetic.  Nu este în şakra inimii.  Nu este în degetele de la picioare.   Limbajul Ah, intră prin toate sensurile voastre curente umane.
     Limbajul de Ah, intră la fel prin sensul uman de a gusta.  Gust.  Dar când vine prin asta, voi aveţi o nouă şi mai bun nivel de judecată şi clarviziune.  În loc ca lucrurile să fie în negru şi alb, bine şi rău, voi o să aveţi un nou fel de a gusta, un gust divin a lucrurilor.  Este la fel şi un tip de intuiţie.  Voi nu o să mergeţi aşa repede la o judecare de alb şi negru, în loc o să mergeţi la un nivel care este legat de Voinţa Divină.  Limbajul Ah...intră prin gustul şi clarviziunea voastră.  Voi o să aveţi un nou fel de clarviziune şi înţelegerea  lucrurilor care sânt în realitatea voastră. 
     Limbajul Ah, la fel intră, dragi prieteni, prin sensul de simţ, prin sensul de simţământ sau de atingere, aşa cum voi a-ţi denumi asta voi aveţi acele terminări nervoase în pielea voastră.  Voi sânteţi obişnuiţi cu materiale, cu atingerea corpului vostru fizic.  Dar, când Limbajul Ah iese la iveală, asta v-a intra prin sensul de simţ.  Voi o să aveţi un nou fel de atingerea lucrurilor, un nou simţământ a lucrurilor.  Asta vă v-a permite să faceţi lucrurile cu mai multă putere ca înainte, ca şi vindecare care este asociată cu mâinile, simţăminte şi senzaţii care sânt asociate cu pielea.  Voi o să aveţi un tip de intuiţie şi înţelegere şi premoniţie care intră prin atingerea lucrurilor, prin pielea voastră.
     Acum vă explicăm ceva vouă, la voi toţi.  Limbajul Ah vine la suprafaţă prin sensurile curente umane.  Se naşte.  V-a înflori din sinea voastră prin ce voi deja folosiţi.  Dar, la asta se v-a adăuga o nouă perspectivă de auz, vedere, miros, gust şi atingere.  V-a adăuga o nouă perspectivă la fiecare din aceste lucruri.
     Dar, ce gândiţi că se întâmplă în acest timp, când Limbajul Ah vine la suprafaţă?  Voi o să aveţi schimbări şi transformări în fiecare sens uman, aproape ca şi fermierii care au trecut prin mari schimbări când ei au trecut de la locul central de procesare la sistemul de intranet cu procesare individuală.  Asta nu a fost uşor pentru prima dată.  Au fost probleme.  Au fost nişte prăbuşiri.  Au fost zile în care ei au dorit să fi stat în felul vechi de a face lucrurile.  Erau zile când ei s-au întrebat de ce au fost ei pionieri aşa nebuni.
     Dragi prieteni, în procesul prin care treceţi voi, o să fie zile când viziunea ochilor o să fie mai rău ca niciodată.  Voi o să spuneţi că asta este din cauza bătrâneţii. Voi o să blestemaţi Spiritul, şi o să-l înjuraţi pe Tobias, sau chiar şi pe Yeshua şi vă miraţi ce se întâmplă la ochii voştri, pentru că este înceţoşat ca niciodată.  Asta trece prin schimbare şi aceste schimbări sânt necesare.  Aceste transformări sânt procese naturale.
     O să fie zile când nu o să auziţi bine şi voi spuneţi de multe ori,”Huh” (Râsete din audienţă)  Şi voi spuneţi, “Ce?” Poate voi nu o să întrebaţi pe cineva să repete că sânteţi jenaţi de auzul vostru.  Şi voi vă gândiţi, “Eu îmbătrânesc.  Eu numai pot să aud aşa bine”.  Dar, dragi prieteni, nu este vorba de asta.  Sensul vostru de auz se schimbă, asta pentru ca voi să auziţi Limbajul Ah, Limbajul Divin din sinea voastră sau din sinea altora.  Asta este un proces de transformare şi o să fie o perioadă de timp când voi nu o să auziţi la o distanţă anumită sau frecvenţă anumită.  Să nu vă necăjiţi pentru asta.  Este simplu o schimbare, ca şi fermierii care au trecut prin procesul de schimbare în tehnologie.  Voi treceţi printr-o schimbare a sensurilor umane care au fost cu voi în toate zilele voastre umane.
     Mulţi dintre voi credeţi că a-ţi pierdut sensul de miros.  Parcă nici numai există.  Dar, din când în când noi ştim că voi, mirosiţi ceva diferit.  Voi încercaţi să denumiţi asta, şi voi nu puteţi.  Voi mirosiţi ceva ce nu este comun, şi totuşi este aşa familiar.  Dar, voi nu puteţi să vă aduceţi aminte de unde vine asta.  Noul sens de miros sau intuiţia voastră se trezeşte, şi în acest timp de trezire, felul mirosului vechi rămâne parcă adormit.  Se pare că numai lucrează cum trebuie, dar, dragi prieteni, asta este numai ca voi să puteţi trece prin procesul de schimbare.
     Acelaşi lucru se întâmplă şi cu gustul...se schimbă.  Voi vă gândiţi de ce oare gustul vostru este mult mai rău de cât cum a fost până acuma, sau de ce pierdeţi sensul aromelor.  Gustul vostru înmugureşte...se schimbă pentru ca Limbajul de Ah să poată să intră.
     Limbajul Ah este singular, dar se arată în multe locuri diferite.  Intranetul sau internetul vostru este singular, dar ei sânt în multe locuri diferite.
    Acum, despre pielea voastră...voi o să vedeţi schimbări aici.  Voi nu treceţi prin pubertate din nou. (Râsete din audienţă).  Acele erupţii şi mâncărimi şi uscături şi toate problemele ce are pielea voastră, dragi prieteni...asta este cel mai mare organ a corpului vostru.  Sensul vostru de a simţi, de a atinge, senzaţie...se schimbă, şi Limbajul Ah cântă prin toate terminalele nervoase pe care le aveţi.  De sigur asta v-a afecta pielea voastră pentru o perioadă de timp.  Voi nu trebuie să vă necăjiţi pentru asta.
     Dacă voi mergeţi la un doctor - (chicotind), chiar şi Cauldre a făcut asta recent - dragi prieteni, ei nu o să înţeleagă prin ce voi treceţi.  Şi noi vă avertizăm - noi l-am avertizat şi pe Cauldre - să nu vă uleiaţi cu acele uleiuri pe care doctotul vă dă, asta pentru că voi o să preveniţi ca noua senzitivitate să intră.  Aceste lucruri care se întâmplă cu pielea voastră...o să se balanseze în scurt timp, ca şi fermierii şi intranetul lor, şi noul lor echipament.  A luat un timp scurt ca schimbarea să aibă loc.
     Şi au fost zile când fermierii au pierdut bani şi au pierdut din producţia lor.  O să fie zile când voi o să fiţi bolnavi.  O să fie zile când o să vă simţiţi jos, când voi nu o să auziţi - noi spunem... (spaţiul gol lăsat dinandins de Tobias) (Râsete din audienţă) O să fie zile când pielea şi corpul o să aibă mâncărimi.  O să fie un timp când voi o să gândiţi că voi îmbătrâniţi şi slăbiţi, dar, dragi prieteni, Limbajul Ah...vine din sinea voastră.  Vine prin toate sensurile voastre.
     Şi mai este şi al şaselea simţ.  Noi totdeauna ne mirăm de ce oamenii voştri de ştiinţă nu au descoperit încă asta, pentru că este acolo.  Voi aveţi un simţ de emoţii.  Este un simţ.  Este diferit de simţul vostru fizic, dar este un simţ foarte important.  Emoţiile voastre.  Astea se vor schimba la fel.  Limbajul Ah vine la suprafaţă prin emoţiile voastre.  Voi o să aveţi o nouă pricepere şi  pasiune nouă.  Dar, poate în acelaşi timp voi o să plângeţi mult şi nu o să înţelegeţi de ce.  Emoţiile voastre o să fie poate sus şi în jos, în toate părţile.  Limbajul Ah iese la iveală în esenţă prin simţul ne-fizic, numit emoţii, şi aşa cum vine voi o să aveţi mult mai multă înţelegere pentru voi înşivă şi pentru alţii.
     Şi mai este şi simţul minţii, a creierului.  Asta nu a fost numit ca şi un simţ în termen de tip ştiinţific, dar face parte din cele şapte simţuri.  Mintea umană este un loc care aduce informaţii.  Imaginează informaţiile şi le judecă.  Este valoros, dar scopul adevărat este de a cataloga şi după aceea de a judeca informaţiile să decidă dacă ceva este bun sau rău, să decidă dacă să mergeţi stânga sau dreapta.  Cataloghează experienţe din trecut, asta ca să vă ajute să luaţi decizii în viaţa voastră.
     Creierul, mintea, intelectul sânt sensuri umane valoroase.  Este câteodată neplăcut, pentru că este foarte limitat comparat cu ce poate să facă.  Şi ce poate să facă nu este despre inteligenţă, că nu este în stare să aducă aminte de faptele istorice ce s-a întâmplat 3522 de ani în urmă.  Asta nu este valoarea creierului uman.  Acest sens este minunat pentru a aduce informaţii şi luând apoi decizii cum să le folosească.  Şi, Limbajul Ah, vine prin mintea voastră, dar asta v-a aduce o formă nouă de cunoştinţe în viaţa voastră.
     Locul central de procesare a fermierilor reprezintă creierul vostru.  Toate sensurile curente umane sânt conectate de creierul vostru, cu toate că asta este un sens ca atare, şi fermierul care a condus locul central de procesare a fost un fermier şi el. Restul tuturor sensurilor umane, ca simţ, atingere, gust, vedere, toate acestea sânt conectate de creierul vostru. 
     Acum, fiecare sens din cele şapte, prin Limbajul Ah primeşte un centru de procesare propriu.  În energia nouă divină, informaţiile nu trebuie să fie procesate prin creier, nici chiar sensul cel mai departe de restul sensurilor.  Lucrurile nu trebuiesc transportate la creier niciodată înainte de a fi distribuite în viaţa voastră.
     Fiecare sens din cele şapte, în energia divină au forma lor proprie de inteligenţă.  Dar, nouă nu ne place să folosim acest cuvânt.  Ele au forma lor proprie de responsabilitate şi înţelegere.  În Limbajul Ah, voi nu trebuie să trimiteţi informaţiile înapoi la creier.  Creierul nu prea are nevoie.  Informaţiile o să vină independent prin auz, prin a şti, prin vedere, prin perspicacitate, prin miros, prin intuiţie, prin gust, prin clarviziune, prin atingere, prin senzitivitate.
     Să înţelegeţi că Limbajul Ah, lucrează prin fiecare sens uman curent, ele operează individual.  Da, ele sânt intra-conectate.  Ele toate înţeleg când voi aveţi o experienţă prin noul sens de atingere, folosind Limbajul de Ah.  Restul sensurilor vor fi conştiente.  Poate ele se ajută la un timp apropriat.  Poate ei îşi limitează producţia, ca să facă producţia de auz cel mai puternic în timp.  Ele o să lucreze să se balanseze între ele, pentru că ele sânt conectate.  Dar, ca şi intranetul, nu trebuie să fie un proces central.  Ele sânt independente şi totuşi lucrează împreună.
     Dragi prieteni, aşa cum voi a-ţi căutat să lucraţi cu Limbajul Ah, în ultimele 30 de zile, să ştiţi că asta vine prin cele şapte sensuri curente umane.  Să nu căutaţi înafara voastră.  Să nu căutaţi în spatele unei uşi din sinea voastră.  Vine prin sensurile umane.
     Noi am vrut ca voi să petreceţi un timp în ultimele săptămâni ca să descoperiţi voi înşive înainte ca noi să vă dezvăluim cum  intră astea.  Dar, acum noi împărţim cu voi - pentru toţi cei care sânteţi conectaţi cu aceste informaţii - acum voi o să spuneţi, “Ah, de aceea am văzut eu ceva dar, eu nu am fost sigur că am văzut.  De aceea am avut eu o emoţie,un simţământ, o pasiune, o înţelegere despre ceva, dar, eu nu am ştiut exact de unde a venit asta”. Este Limbajul Ah, cele şapte sensuri.  Nu este interesant? - cele şapte centre şi cele şapte foste şakre?
     Limbajul Ah, dragi prieteni, într-un sens, este limbajul propriu, dar vine prin toate aceste puncte importante, în parte foarte importante a experienţelor umane.  Asta nu ar îndrăzni să vină prin alte locuri.  Vine înăuntru prin ce voi deja sânteţi obişnuiţi şi cu ce voi deja lucraţi.  În acest fel poate să fie o balanţă a limbajului divin cu experienţele umane curente.  Dacă Limbajul Ah, ar fi intrat printr-un loc complet străin şi diferit, asta ar fi fost greu să se integreze în viaţa voastră de zi cu zi.  Deci, vine prin sensurile cu care voi sânteţi familiarizaţi şi deja lucrând cu ele.  Permiteţi să lucreze prin aceste sensuri. Jucaţi-vă cu atingerea, cu auzul, cu vederea, şi cu restul lucrurilor.  Permiteţi-vă să vină prin acele sensuri.
     Dragi prieteni, acest Limbaj de Ah este prima şi cea mai de bază şi cea mai puternică unealtă din toate uneltele în Energia Nouă.  Într-o zi voi o să staţi în faţa studenţilor voştri care vin la voi. Voi o să încercaţi să-i ajutaţi să înţeleagă.  Voi o să-i ajutaţi să se joace cu asta, cu Limbajul Ah, divinitatea ce iese la iveală.  Voi o să-i explicaţi cum asta vine prin cele şapte sensuri curente umane.  Şi voi o să-i ajutaţi să înţeleagă puterea de a vedea lucrurile ce ei nu au putut să vadă înainte, să audă dincolo de cuvinte, să simtă dincolo de sensurile fizice, gust, miros într-o arie nouă.  Asta este o unealtă importantă şi  noi vă cerem pe fiecare din voi să continuaţi să vă jucaţi cu asta.
     Noi o să vorbim mai mult despre asta.  Dar până ce ne întâlnim din nou, jucaţi-vă cu asta.  Să înţelegeţi prin ce vine înăuntru.  Lucraţi unul cu altul.  Petreceţi un timp de jucându-vă unul cu altul.  Nu este bine, şi nu este rău nimic aici.  Nimeni nu a scris o carte despre asta până acum.  Deci, jucaţi-vă cu asta.  Să fiţi cei care descoperiţi Limbajul Ah, Limbajul Divin, care vine înăuntru prin creier, un sens propriu, dar într-un fel asta numai judecă, într-un fel în care numai are nevoie de înmagazinarea cantităţilor de informaţii.  Asta a fost felul vechi de a înmagazina lucrurile.Toate lucrurile vor fi aduse la voi apropriat în “acum”, ca şi fermierii care s-au adaptat şi ajustat la noua tehnologie.  Ei numai au nevoie pentru a înmagazina bunirile lor.  A fost făcut chiar în timp, sau la cerere.
     Limbajul nou de Ah, nu v-a fi înmagazinat. Energia voastră divină nu are nevoie să fie înmagazinată pentru o lungă iarnă sau zile ploioase.  Vine la voi chiar în timpul cel mai apropriat când voi a-ţi avut nevoie - în “acum”.  Numai este nevoie de înmagazinare sau de a salva.  Eliberaţi asta.  Asta se v-a întâmpla în “acum”.  Asta vă sperie puţin pe mulţi dintre voi, pentru că voi a-ţi fost obişnuiţi să aveţi o cutie de înmagazinare de informaţii, de emoţii, de bani, de bunuri sau alte lucruri.  Dar, acuma v-a fi chiar în timp.
     Lecţia a cincia din Seriile ascensiunii - Sensul Ah-lui.  Lucraţi cu asta.  Jucaţi cu asta.  Permiteţi-vă să intră asta prin voi, şi permiteţi toate schimbările care apar în corpul vostru fizic aşa cum vă ajustaţi cu limbajul nou.  Este puternic!
     Chiar şi muzicienii care au fost aduşi aici astăzi şi care au fost de acord să cânte...ei acum incorporează Limbajul Ah în munca lor.  Ei încorporează vibraţia divină a lor în munca lor.  Asta iese afară, şi voi simţiţi prin auzul vostru, prin simţămintele voastre, prin creierul vostru, şi prin ochii voştri până la un punct.  Ei execută muzica lor prin acele nivele în sinea lor, de la creier, prin simţămintele lor, prin auzul lor, şi atingere şi celelalte sensuri.
     Asta este un exemplu a Limbajului Ah creat de cei doi (muzicienii Peter Sterling şi Stacy Frank)  care sânt talentaţi şi înzestraţi şi au împărţit cu voi toţi, ca să puteţi simţi asta în sinea voastră.  Când o să ascultaţi mai târziu, să fiţi în Limbajul vostru de Ah.  Noi am ajutat pe aceşti muzicieni să orchestreze, venind aici special ca voi să puteţi folosi în această ocazie  să jucaţi cu cele şapte sensuri ale voastre proprii.  Ascultaţi dincolo de urechile voastre.  Să ştiţi dincolo de creierul vostru.
     Yeshua o să cântă astăzi.  Yeshua o să trimită vibraţiile lui prin instrumentele muzicale, prin vocea şi degetele muzicienilor.  El o să călăuzească pe aceşti doi .  El o să-i ajute să aducă prin astea limbajul divin, în aşa fel ca fiecare din voi să aibă oportunitatea să experienţeze, să simtă şi să îl posede.  Este al vostru.
     Acum într-adevăr că noi avem o ceremonie de bucurie aici cu voi.  Noi vorbim mult şi lung câteodată.  Noi facem asta, într-un sens să vă ajutăm - cum să spun - să aducem înăuntru energiile pe alte nivele.  Noi ne abatem câteodată dar, asta ca să vă ajutăm la deschiderea lucrurilor cu permisiunea voastră de sigur.  Dar, astăzi noi într-adevăr avem o ceremonie de bucurie cu voi.
     Şi da, asta a fost Yeshua care a stat în spatele vostru şi v-a atins umărul.  A fost Yeshua care a atins fiecare sens al vostru în timp ce eu am vorbit despre asta.  A fost Yeshua care a şters lacrimile din ochii voştri.  Yeshua v-a sta aici.  Energia lui v-a fi prezent până la sfârşitul întâlnirii noastre aici, astăzi.  El o să danseze prin intervaluri de scaune cu oricine care îndrăzneşte să danseze (Râsete din audienţă)
     Dragi Shaumbra, noi vă iubim mult.  Noi vă mulţumim că voi a-ţi îndrăznit să vă jucaţi cu Limbajul Ah.  Asta vine prin cele şapte sensuri umane.  Noi vom veni înapoi în 30 de zile de linişte, vorbind vouă, comunicând cu voi, şi fiind cu voi.  Permiteţi să facem împreună prin divinitatea voastră.
     Noi vă iubim mult şi voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.