SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A ŞASEA
THE FIVE DIVINE SENSES OF AH
CELE CINCI SENSURI DIVINE A AH-LUI
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
5 IANUARIE 2002

Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Cele cinci sensuri divine a Ah-lui:
     1.Conştienţa       (Eu Sânt)
     2.Imaginaţia        (Creaţia)
     3.Înţelegere        (Unire şi Împreunare)
     4.Concentrare     (Îmbinaţi imaginaţia şi înţelegerea ca să creaţi realitatea)
     5.Exprimare         (Folosiţi energii pentru a da naştere la creaţie)
     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm cu voi în această zi, în această energie minunată şi în celebrare.  Aşa cum cântecul sugerează, (se referă la cântecul numit “celebrare, cântat înainte de comunicare), noi sântem în celebrare a călătoriei voastre în care sânteţi voi.  Această călătorie v-a luat prin atâtea experienţe frumoase, atâtea provocări, şi alte locuri în care Spiritul şi nici noi de pe această parte a voalului şi nici voi nu a-ţi fi putut imagina.  A fost o călătorie sacră, multi-dimensională şi frumoasă. Şi într-adevăr noi venim în celebrarea multor lucruri, de care noi o să vorbim aici, dar mai mult în celebrarea a unde sânteţi voi acum.
     Dragi prieteni, dragi Shaumbra, inhalaţi adânc.  Inhalaţi tot ce sânteţi voi, şi tot ce voi deveniţi.  Inhalaţi spiritul care dansează în sinea voastră, spiritul care şi el este în celebrare a unde sânteţi voi acum.  Noi ajungem la timpul când împreunăm energiile, când împreunăm umanul şi divinul, tot ce sânteţi voi.  Inhalaţi înăuntrul.  Inhalaţi viaţa în  focul divinităţii care este în sinea voastră.  Aşa puteţi să aduceţi la suprafaţă.  Aşa aduceţi esenţa a cine sânteţi voi în realitatea voastră.   Este o mare bucurie pentru mine Tobias, să stau aici cu voi astăzi, vorbindu-vă mult mai clar ca înainte.  Eu nu spun doar cuvinte pe care voi auziţi prin prietenul vostru Cauldre.  Eu vorbesc despre claritatea cum voi şi eu ne adresăm unul la altul, cum acţionăm şi cum comunicăm.  Este mult mai clar de cum am experienţat noi înainte.
     Simţiţi această energie.  Simţiţi dragostea mea şi atenţia şi prietenia direct prin voi, prin toate cele şapte sensuri umane despre care am vorbit.  Simţiţi prezenţa  sinei voastre de “Eu Sânt”.  Nu este ceva îndepărtat sau diferit, nu este ceva înafara voastră.  Simţiţi prezenţa voastră, “Eu Sânt”, care se naşte în acest moment în sinea voastră.
     Ahh, noi avem o mare celebrare aici, astăzi!
     Acum, într-adevăr sânt alte energii aici, sânt energiile vizitatorilor pe care îi întroducem în curând.  Dragi prieteni, aceste energii sânt apropriate acum.  Astea sânt intense, deci voi care a-ţi simţit o căldură şi o înfierbinţeală mai înainte, astea nu sânt doar din cauza dinafarei voastră.  Nu a fost doar un sens de simţământ în pielea voastră şi în corpul vostru care a fost supra încălzit.  Asta vine la fel şi prin Limbajul Ah.
     Vizitatorii care vin aici astăzi...timpul este apropriat, şi energia musafirului nostru este intensă.  Este fierbinte.  Este timpul apropriat.  Simţiţi această energie nouă.  Dar, asta este o energie pe care voi o ştiţi, cu care a-ţi lucrat, o energie pe care voi a-ţi creat, dar timpul căruia nu a fost apropriat să fie aici până acum.
     Noi vă lăsăm să simţiţi vizitatorul înainte ca noi să facem întroducerea.
     Daţi voie să vorbim pentru un moment în acest timp despre tranziţia în care sânteţi.
     În calendarul vostru voi a-ţi întors ultima pagină a anului vechi (2001), un an care a fost în special despre dualitate, “trei”, în aritmetica voastră.  Voi a-ţi întors pagina pentru un an nou.  Voi vedeţi acuma cifrele de 2-0-0-2, (doi de doi şi doi de zero), scris pe pagină şi pentru mulţi dintre voi, asta are un impact.  Poate voi nu a-ţi fost capabili imediat să înţelegeţi  energia acestor numere. Astăzi noi o să vă spunem despre ce este vorba.
     Este un an de “4”, este balanţa de “2” într-un capăt, iar celălalt “2” în celălalt capăt.  Este anul schimbărilor şi este anul de  tranziţionare într-o energie nouă foarte importantă.  Noi v-am vorbit despre “4” pentru o perioadă de timp.   Şi ca o aducere aminte de “4”, asta înseamnă “2” la pătrat.  Voi mergeţi de la dualitate - energie de dualitate - în energie de quad (cvadrat,patru).
     Voi nu mergeţi înapoi la “1”.  Învăţăturile spirituale vorbesc mult despre a merge înapoi la “1”, la fel se vorbeşte de a merge înapoi Acasă.  Dar, voi nu mergeţi acolo.  Fiind Dumnezei, voi continuaţi să vă dezvoltaţi şi voi continuaţi să vă exprimaţi în căi noi.
     Când voi a-ţi fost acasă în Regat acum o veşnicie de timp, şi totuşi nu chiar aşa mult - energia a fost de unitate şi de singularitate.  Când voi a-ţi plecat de Acasă, voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc şi eventual a-ţi ajuns pe Pământ, aici a fost vorba despre “2”.  A fost vorba despre polaritate.  A fost vorba despre imaginea de oglindă.  A fost despre a vă vedea pe voi înşive, dragi Dumnezei, într-un fel nou şi diferit a ceea ce voi nu a-ţi putut vedea în energia de “1”.  Deci, aşa voi a-ţi creat pe “2”.  Voi a-ţi fost în acea energie pentru aşa mult timp, foarte mult timp.  Pământul a fost despre energia de “2”, polaritate, lumină şi întuneric, lecţiile pentru bine şi rău, masculin şi feminin, oposuri. Călătoria voastră pe Pământ a fost pentru a înţelege, la nivelul cel mai intim, cu dualitatea, ce “2” a reprezentat.
     Acum, noi trecem într-o energie nouă.  Voi nu numai treceţi într-un an de “4”, dar voi treceţi în anul al patrulea a Dumnezeu - Bărbat, Dumnezeu- Femeie.  Au fost trei ani înainte de asta.   Noi nu o să intrăm în acele detalii astăzi, chiar că nouă ne place să vorbim, (chicotiri) dar câteodată, noi sântem rugaţi să ţinem discuţiile noastre în timpul limitat şi admis.  Dar, voi intraţi în anul al patrulea ca Dumnezei în formă umană.
     Acest an este de “4” şi este un an important.  Este anul în care se completează schimbările ce au avut loc în grila pământului.  Grilele, într-un sens, sânt reflecţiile conştienţei voastre. Grilele sânt ca şi energiile înconjurătoare a planetei voastre.  Grilele energetice care înconjoară planeta voastră ţine energiile înăuntru, şi ţine alte energii afară.  Grilele sânt reflecţia conştienţei voastre.  Această grilă, într-un sens, înmagazina energia nouă spirituală potenţială care nu a fost gata să intră.
     Grilele au furnizat un filtru sau amortizor.  Voi nu a-ţi avut parte de un acces complet, la energia voastră divină.  Există multe legi umane şi o fizică spirituală care sânt jucate aici.  Dar, grilele sânt ca şi o formă de amortizare şi protecţie.  Ele la fel au adus limitaţii la ce a-ţi fi putut face.  Astea v-au limitat accesarea totală a divinitatea voastră.
     Anul 2002.  Voi aveţi vreo cinci zile în acest an deja.  Este mai mult de cât numere la calendarul vostru.  Într-un fel, voi puteţi spune că voi a-ţi ales acest an calendaristic.  Voi a-ţi ales secvenţa numerelor ca să faceţi ultima schimbare.
     Aşa cum eu Tobias, vă vorbesc acum, şi cum vizitatorii năvălesc în această cameră, este multă muncă care se face pentru ajustarea finală a grilelor spirituale a Pământului.  Este o echipă, un anturaj cu care mulţi dintre voi sânteţi obişnuiţi.  Este energia lui Kryon care schimbă astea.  Ei pot schimba grilele numai la răspunsul direct a schimbării conştienţei voastre.  Nu este că Kryon face acordările, şi după aceea voi vă schimbaţi.  Este că voi v-aţi schimbat, dând permisie şi de a lăsa pe Kryon să facă schimbările în grilele Pământului.
     Aşa cum ne adunăm aici ca o familie, ei lucrează în acest moment în acordarea grilelor.  Asta vă v-a da permisiunea pentru un tip de acces a tot ce sânteţi voi.  Asta v-a permite un nou tip de combustibil.  Asta v-a permite o poartă deschisă de la divinitatea voastră întreagă, în ordinea de a ilumina sămânţa lui Hristos în sinea voastră.  Este o rază de lumină ce intră, care trece printr-un inveliş de nor care a fost în jurul vostru pentru un timp foarte lung.  Această rază v-a străluci direct pe sămânţa Hristosului care germinează în voi.  Această rază, o rază de aur, de aramă, rază albicioasă v-a străluci, şi v-a binecuvânta divinitatea voastră.  V-a binecuvânta sămânţa lui Hristos şi v-a permite să crească în căi noi.
     Voalul este redus prin schimbarea grilelor, dargi prieteni.  Chiar acum, asta se întâmplă.  Asta se întâmplă în anul 2-0-0-2.
     La ce vă puteţi aştepta pentru voi, pentru lumea voastră?  Este chiar foarte simplu.  Imaginaţi-vă că staţi pe un leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi.  Voi vă bucuraţi de acest legănat, ştiind că legănându-vă înainte şi înapoi, voi a-ţi putea să aveţi o frică sau o trepidaţie că voi a-ţi putea merge prea sus sau prea repede.  Dar este un moment şi o energie care se crează legănându-vă înainte şi înapoi.
     Este ca şi un pendulum care merge înainte şi înapoi, dar totdeauna câştigând momentul, totdeauna câştigând momentul.  La un punct anume asta v-a decola.  Atunci numai este riscul de a merge înainte şi înapoi.  În schimb voi luaţi o săritură cuantică.
     Poate voi vă puteţi aduce aminte cum este să fi pe un leagăn, unde voi vă simţiţi că mergeţi doar de jur împrejur.  Dar aici, când momentul de legănare câştigă mai multă energie şi mai multă mişcare, asta v-a ajuta să vă catapulteze pe voi şi Pământul la fel în acest timp de schimbare cuantică, ceea ce voi a-ţi numit schimbări a anului 2012,  dar, aşa cum am spus noi, asta v-a veni mai devreme.
     În acest an de 2002, voi vă aflaţi pe un leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi.  Şi, dragi prieteni, este mai mult la asta de cât o poveste.  Este mai mult de cât un metafor.  V-a fi un an de legănare înainte şi înapoi pentru voi personal şi pentru lumea în jurul vostru.  Ţineţi-vă de funia leagănului.  S-ar putea să fie o legănare sălbatică! (Râsete din audienţă).  Dar, dragi prieteni, dacă voi sânteţi în energia bună şi în balanţă bună, asta poate să fie o legănare amuzantă, în loc de să fie fricoasă.  Voi o să înţelegeţi mişcarea de leagăn de înainte şi înapoi, în loc de frică.
     Să nu uitaţi că anul 2-0-0-2 este balansată în ambele părţi de o energie egală, şi energii care încearcă să lucreze unul cu altul şi să se balanseze unul cu altul.  Să nu uitaţi că aşa cum vă legănaţi dintr-o parte în cealaltă, aduceţi-vă aminte de energia de 2-0-0-2, care este bine balansată în toate privinţele.  V-a fi un an de legănare şi schimbare pentru voi.
     Aşa cum citiţi ziarele, voi o să vedeţi legănări în jurul vostru.  Să nu lăsaţi ca astea să vă aducă în imbalanţă.  Să nu lăsaţi ca situaţia lumii să vă sperie.  Să nu fiţi într-un loc de a simţi că lumea voastră trece prin Armageddon, dragi prieteni.
     Poate, într-un fel lumea voastră ajunge la un sfârşit, dar nu aşa cum voi gândiţi.  Nu cu dezastru, nu cu un tip de teroare şi distrugere ceea ce a-ţi văzut în vieţile voastre trecute.  Lumea aşa cum voi o ştiţi, poate ajunge la un sfârşit, sfârşitul unui an, un sfărşit de timp, şi sfărşitul unei balanţe vechi.  Voi intraţi într-o nouă balanţă.  O să fie un an de legănare pentru voi.
     Şi în timp ce sânteţi pe leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi dragi Shaumbra, uitaţi-vă jos pe Pământ.  Ştiţi voi ce o să vedeţi, aşteptând doar ca voi să cădeţi de pe leagăn?  Aşteptând ca să vă muşte ca şi pe ceilalţi. (Râsete din audienţă)  Acest an este anul şerpilor.  Dar, voi o să fiţi pe acel leagăn şi atâta timp în care voi nu vă concentraţi pe şerpii care se încolăcesc de desubtul vostru, atâta timp ce voi vă bucuraţi de legănare şi sărbătoriţi oriunde vă i-a asta pe voi, şerpii nu pot face nimic.
     Întrebaţi şarpele de ce este acolo.  Voi o să primiţi nişte răspunsuri interesante, şi nu la ceea ce voi v-aţi aşteptat.
     Şerpii sânt acolo, şi astea au un ţel.  Voi v-aţi gândit că vă aşteaptă pe voi ca să pierdeţi balanţa şi să cădeţi şi atunci ei vă pot mânca ca pe nişte iepuri (Râsete din audienţă).  Dar nu, ei au un scop diferit.  Anul 2002, anul şerpilor!
     Pe cei pe care voi îi călăuziţi şi îi învăţaţi, ei vor fi provocaţi de şerpii lor, de problemele lor vechi.  Problemele lor vechi încearcă să se elibereze, încearcă să se transforme.  Când voi staţi cu cei care vin la voi, voi o să ştiţi de ce şarpele lor este acolo, pentru că voi aveţi o senzaţie nouă şi un nou fel de ascultare şi înţelegere.
     În 2002, o energie dinamică interesantă v-a cauza o îndoială de sine.  Dar în acelaşi timp, această energie are potenţialul să creeze noi căi de împuternicire de sine.  În timp ce voi sânteţi pe leagăn, voi vă miraţi de ce sânteţi acolo, de ce mergeţi înainte şi înapoi.  Voi o să auziţi nişte voci slabe din sinea voastră, din trecut chemându-vă ca şi un părinte, chemându-vă din casă spunând, “Dă-te jos de pe leagăn acuma.  Vino acasă.  Dă-te jos de pe leagăn.  Eşti neserioasă.  Te aşteaptă o muncă.  Tu pierzi prea mult timp legănându-te.  Tu eşti în afara imaginaţiei tale proprii, în câmpull tău de fantezie”.  Voi o să auziţi acea voce, o voce distantă, ţipând să vă daţi jos de pe leagăn şi să mergeţi înapoi în casă.
     Dragi prieteni, voi o să fiţi provocaţi cu neîncredere de sine în acest an.  Voi o să vă întrebaţi dacă faceţi lucrurile cum trebuie.  Voi o să vă miraţi de ce pierdeţi aşa mult timp pe acel leagăn.   Voi vă miraţi dacă nu cumva vă irosiţi timpul şi energia voastră în câmpul vostru de fantezie.  Şi voi poate vă întrebaţi dacă nu ar fi mai bine să mergeţi înapoi în felul vechi de a fi.   2002 este ultima chemare a energiei vechi, ce a fost în sinea voastră, reprezentat de vocea şi energia unui părinte, sau de un părinte cicălitor şi sever, încercând să vă aducă înapoi.  Vocea v-a fi distantă, dar voi totuşi o să auziţi.  2002 v-a fi anul de neîncredere de sine, când voi vă întrebaţi de ce sânteţi acolo, de ce sânteţi pe acel leagăn, ce încercaţi să îndepliniţi.  Acum noi vă spunem că atunci când asta se întâmplă, dacă o să folosiţi intelectul vostru, voi o să înţepeniţi.  O să fie dificil să lucraţi în felul vostru de neîncredere în sinea voastră...la acest punct când aveţi acea neîncredere de sine intensă şi aveţi acele întrebări mari, să fiţi în locul de pace şi acceptare cu voi înşivă.  În sinea voastră, întrebaţi ce se întâmplă.  Întrebaţi de ce neîncrederea vine la suprafaţă,  întrebaţi Voinţa Divină a voastră să vă aducă răspunsul.
     Voinţa Divină trece peste asta.  Asta este deasupra voinţei libere.  Există un răspuns în Voinţa Divină care nu a fost evident până acum.  Când voi întraţi într-o situaţie de neîncredere de sine adâncă în acest an, mergeţi la Voinţa Divină.  Mergeţi la divinitatea internă şi aşteptaţi răspunsul.  Ieşiţi afară din tonul vocei vechi a părintelui care vă cheamă, chemându-vă acasă, spunându-vă să coboriţi jos din leagăn.  2002 - anul neîncrederii de sine.
     Dragi prieteni, v-a fi la fel anul senzitivităţii.  Voi o să aveţi o senzitivitate adâncă despre ce se petrece în sinea voastră şi în lumea din jurul vostru.  Voi o să aveţi înţelegere ce nu a-ţi avut până acuma.  Este o simţire ceea ce nu a-ţi fi putut imagina înainte.  Această senzitivitate intră prin locuri despre care noi am vorbit la ultima noastră întâlnire, cele şapte sensuri.  Sensurile voastre o să fie aşa de deschise şi trezite că  câteodată energiile în jurul vostru poate o să vă rănească, spus literal.  Voi o să fiţi aşa de senzitivi la energii că câteodată voi o să căutaţi să vă retrageţi.  Câteodată o să trebuiască să plecaţi.
     În timp ce sânteţi pe leagăn în acest an, mergând înainte şi înapoi, voi o să vă uitaţi la casele altora, la oameni, la maşini de pe stradă, şi la umanii care se plimbă în josul străzii.   Voi o să aveţi senzitivitate şi o ştiire în voi ce nu a-ţi avut niciodată.  Voi o să vă aflaţi zburând în situaţiile altor oameni şi simţând prin ce trec ei, o să fiţi atraşi ca un magnet, o să simţiţi durerea lor, o să simţiţi problemele lor, o să simţiţi totul despre acea situaţie.
     Poate să fie şi o situaţie fericită.  Voi puteţi să vă cufundaţi în fericire şi să simţiţi din punctul lor de simţire de a se muta într-un nou nivel.  Voi puteţi să simţiţi ce înseamnă să te îndrăgosteşti, sau ceva bun se întâmplă la serviciul lor.   În 2002, voi o să vă găsiţi că sânteţi ca un magnet care este atras în situaţii energice a altora şi voi deveniţi mult mai senzitivi. Şi asta este apropriat.
     Când voi vă găsiţi că cădeţi afară din balanţă şi nu sânteţi siguri cum să mergeţi înapoi în centrul vostru, atunci aduceţi-vă aminte de numerele acestui an, balanţa de 2-0-0-2.  Voi o să fiţi foarte senzitivi la toate lucrurile în jurul vostru, la energii.  Să ştiţi asta şi voi o să fiţi mult mai precauţi în tot ce vine în drumul vostru.
     Anul 2002 este anul de ajustare finală a grilelor.  Este că Kryon îşi termină lucrul.  Kryon v-a termina lucrul pentru ce a venit el să facă, în ordinea ca raza de lumină divină, lumina voastră proprie să strălucească la deschiderea Hristosului de sine al vostru.  Norii se îndepărtează.  Voalul este eliberat.
     Aşa cum mergeţi în acest an, să nu uitaţi de cele patru lucruri spuse de mine, Tobias.  Primul lucru este despre cele multe legănări care se petrec în acest an, al doilea lucru este senzitivitatea voastră în creştere, după aceea neîncrederea de sine/împuternicirea de sine, şi şerpii care s-ar putea să apare în drumul vostru.   Să nu uitaţi astea, dragi prieteni.
     O să fie - cum să spun - o să fie un an minunat.  O să fie un an pentru celebrarea călătoriei voastre.  Cu tot ce se petrece în lumea voastră, voi o să fiţi aşa de uşuraţi că a-ţi făcut aceste lucruri înainte de acuma.  Voi o să vedeţi pe mulţi care trec prin probleme prin care voi a-ţi trecut mai de mult.  Multe din problemele voastre o să fie în spatele vostru.  Voi o să fiţi în stare să fiţi divini umani mult mai balansaţi pentru alţii.
     Noi vă provocăm astăzi aici.  Luaţi ce este în sinea voastră, ce este o pasiune ascunsă, ce a-ţi ţinut undeva ascuns, de ce a-ţi fost aşa de emoţionali, dar aşa de fricoşi să aduceţi afară în lume.  Dragi prieteni, aduceţi asta afară acuma în acest an, în această energie.  Aduceţi afară acel gând, idee, inspiraţie, invenţie, tehnică nouă, esenţa de energie ce a-ţi ţinut acoperit cu un capac.  Voi ştiţi despre ce noi vorbim.  Aduceţi afară în acest an.  Este nevoie de asta pe această planetă.  Acum este timpul când este mai uşor să aduceţi asta la suprafaţă  Asta este provocarea ce vă dăm noi astăzi.  Puneţi acea frică la o parte.  Noi ştim de ce a-ţi ales să continuaţi să staţi pe acest Pământ.  Puneţi frica la o parte şi aduceţi afară energia nouă, ce aveţi în sinea voastră.  Alţii au nevoie de asta.
     Este o idee, este o pasiune care stă în sinea voastră, dar voi a-ţi reţinut asta.  Ştiţi voi că sânt sute şi mii de oameni care aşteaptă pe voi să aduceţi asta la suprafaţă şi încă mulţi alţii?  Noi vedem asta din perspectiva noastră cum acei oameni aşteaptă foarte nerăbdători ca voi să faceţi asta.  Voi gândiţi că la nimeni nu îi pasă sau că nu înţelege ce aveţi voi de oferit?   Noi vedem mii şi mii care aşteaptă pentru asta, care se bizuie pe voi.  Fiţi îndrăzneţi în acest an.  Aduceţi la suprafaţă.
     Acum, noi iubim această energie a familiei noastre aici.  Noi iubim energia care este ca un vârtej în această cameră.
     Acum noi am vrea să aducem un invitat special al nostru şi un musafir onorat în această zi.  El este care a stat aici, în timp ce eu, Tobias am vorbit cu voi.  El este cel care a dezbinat energiile aici ca să lucreze cu voi pe un nivel diferit.  El este unul mare.  Dacă a fost o conferinţă a Ordinului de Arc, această fiinţă minunată a stat la masă pe scaunul din dreapta.  El stătea pe lângă scaunul principal.  Şi voi vă miraţi cine a stat pe scaunul principal?  Asta a fost liber pentru o bucată de vreme, dar sânteţi voi.  Voi a-ţi fost ocupaţi să faceţi alte lucruri.  Voi nu a-ţi fost capabili să prezidaţi de pe locul pe care voi într-adevăr posedaţi.
     Cel care vine astăzi aici are numele de Metatron.  El vine în vizită astăzi.  Energia lui este atât de puternică că chiar şi o şoaptă de la el este atât de mare şi largă că poate - cum să spun - să vă dea jos.  Noi a trebuit să creăm un cadru înainte de această adunare ca să reducem energia lui.  Metatron vine în această zi să fie cu voi.  Este Metatron care a influenţat această celebrare pe care avem noi aici, şi energia în spatele acestuia.
     Acum este interesant de notat că Metatron nu a fost cel care a putut să lucreze direct cu umanii.  Vibraţia numelui face asta.  Mulţi dintre arhanghelii care lucrează direct cu umanii au în numele lor un, “i-e-l”, (sau a-e-l) la sfârşitul numelor lor ca de exemplu Uriel, Amael, Michael.
     Până acum, dargi prieteni, Metatron nu a fost în stare ca să stea în faţă cu umanii.  Metatron a trebuit să trimeată alţi arhangheli sau alte entităţi din partea noastră a voalului ca să stea în faţa voastră.  Dacă el s-ar fi înfăţişat în faţa umanilor, asta ar fi aruncat circuitul vostru aparte.  Asta v-ar fi ars complet.  Ar fi fost prea multă energie.  Dar cu ceva muncă înainte, acum el poate să intră în acest spaţiu.
     Metatron vine astăzi să împlinească o promisiune.  El a făcut o promisiune când el a stat lângă voi la masa de la Ordinul de Arc.  Metatron vine astăzi să împlinească o promisiune care a fost scrisă în scripturile voastre, dar a fost scos de acolo.  Metatron a spus, “Eu voi veni pe Pământ ca să vă văd din nou atunci când energiile şi timpul este apropriat”.  Şi el vine înapoi, fără ca ceilalţi arhangheli să stea în locul lui.  El vine înapoi să fie direct cu voi.
     Este un scop pentru asta şi este un scop pentru vizita lui.  Asta v-a fi un an ştiinţific pentru Pământ.  V-a fi un an cu dezvoltări multe de tehnologie.  Scopul este simplu.  Voi a-ţi făcut schimbări în conştienţa voastră proprie, şi asta permite la ştiinţă să meargă înainte.  Conştienţa permite la energie pentru schimbări ştiinţifice. Într-adevăr, ştiinţa şi spiritul lucrează împreună mână în mână.
     Metatron a ajutat la arhitectura tehnologiei şi fizicii şi a matematicii  universului şi planetei noastre.  Metatron a venit pe Pământ, niciodată ca uman, dar el a venit pe Pământ când energiile au fost în formare.  El a venit să vă ajute pe voi şi pe alţii să creaţi modelul energetic pe Pământ.  El a ajutat să se aşeze în sinea lui Gaia anumite energii cristaline care să iasă la suprafaţă în timp apropriat.
     Metatron se reîntoarce acum ca să fie cu voi.  Cu schimbările pe care Kryon a făcut la grilă, aşa Metatron poate să intră şi să fie în asistenţa voastră în munca ce faceţi voi.
     Metatron poate fi descris ca cel care stă cel mai aproape de Yeshua, cel care stă alături de Dumnezeu, într-adevăr cel care stă lângă voi.  Metatron este cel care ţine balanţa între uman şi divin, dar nu poate să facă direct pentru responsabilitatea imensă şi energia în spatele acestuia.  El a trebuit să se folosească de alţii.
     Metatron a fost denumit ca “Îngerul Morţii”!  Asta este cumva o interpretare greşită.  El preferă să se auto numească, “Îngerul de Tranziţionare şi Schimbare”.  El vă ajută la tranziţionarea voastră - când părăsiţi corpul fizic între vieţi, sau dacă voi simplu tranziţionaţi  în Energia Nouă, în ascensiunea voastră.   Asta face el.
    Metatron v-a fi o parte importantă din munca ce voi faceţi împreună cu Consiliul Crimson.  Este anul pentru eliberare finală a energiilor vechi şi de aducerea celei noi.  Este un an minunat de balanţă şi schimbare.
     Pentru cei care se minunează, Metatron nu este o entitate singulară.  Este o compoziţie de energii.  Nu este masculin sau feminin.  Metatron este o colecţie de energii din Ordinul de Arc reprezentând pe toţi arhanghelii şi pe Voi.  Dacă a-ţi pune asta împreună ca o compoziţie, asta este Metatron.
     Voi o să vedeţi pe Metatron cu ochi noi sau cu ochii voştri spirituali.  Voi o să-l vedeţi pe Metatron odată, luînd calităţi umane,  radiant şi strălucind, dar formă umană.  Să înţelegeţi că în acest fel voi o să-l percepeţi pe Metatron, dar el nu este singular.
     Mulţi dintre voi o să-l vedeţi pe Metatron în visele voastre sau starea lucidă.  V-a fi o energie foarte înaltă - o vibraţie strălucitoare plecând de la tonul de aramă în aur, până la flăcări albe.
     Poate voi o să vedeţi o lumină albă din colţul ochiului vostru din când în când, un fulger alb.  Voi vedeţi atunci o atingere a lui Metatron intrând în câmpul vostru de conştienţă.  Când vedeţi acea lumină de flacără strălucitoare, voi îi permiteţi la energia lui Metatron să intră.  V-a fi o energie importantă de a lucra în timpul acestui an.
     Simţiţi iubirea lui Metatron acum în toate sensurile voastre, în toată fiinţa voastră.  Este o energie înaltă, aproape metalică.  Este o energie tehnică şi sofisticată.  Nu are tonurile calde sau bogate pe care a-ţi putea găsi la Amael sau Rafael.  Este foarte intens şi vioi.  Asta ajută la tranziţia voastră şi a Pământului în acest an.  
     Acum o să luăm o pauză pentru un moment, să ajustăm energiile ca să permitem lui Metatron să vină mai aproape.  Inhalaţi adânc, dragi prieteni.  Inhalaţi adânc.  Faceţi-vă mai confortabili în scaunul vostru, şi noi o să începem lecţia a şasea.
     (Pauză)
     Da, şi Metatron ne aminteşte să vă spun că, “Să nu vă ingrijoraţi aşa mult dacă toate dispoziţiile electrice se vor strica în jurul vostru, în acest an”. (Râsete din audienţă)  Din păcate asta face parte din energia lui şi a voastră.  Voi o să vedeţi că dispoziţiile electrice se vor strica.  Astea sânt vechi şi astea nu pot ţine energia nouă pe care voi aduceţi înăuntru.  Când asta se întâmplă - după ce voi înjuraţi dispozitivele - inhalaţi şi permiteţi să staţi aşa pentru un moment.  Voi o să aveţi o înţelegere de cum să aduceţi echipamentul nou şi apropriat în realitatea voastră.  Astea pot fi de toate, începând de la computer, la becuri şi alte dispozitive electrice.  Lucrurile electronice vor fi cele mai afectate, dar vor fi şi dispozitive mecanice la fel.
     Asta este energia lui Metatron, foarte tehnic şi ştiinţific, plin cu fizica Energiei Noi.  El la fel cere să vă spun că el este foarte încântat să fie astăzi aici!
     (Pauză)
     Acum noi o să continuăm să vorbim despre Limbajul Ah. Asta v-a fi lecţia a treia legat de acest subiect.  Noi am acordat trei lecţii cu acest subiect pentru că este aşa de important.  V-a lua un timp ca să înţelegeţi şi să vă obişnuiţi şi să începeţi să lucraţi cu asta.  Dar, este aşa de important că noi am dedicat nu numai o lecţie, nu două, dar trei lecţii complete. 
     (Chicotând)  Data trecută noi v-am spus o poveste scurtă despre şapte fermieri. (Râsete din audienţă)  Noi ne-am gândit că povestea a fost foarte la subiect, dar Cauldre...el ne cere să numai intrăm în poveşti aşa lungi! Dar,noi poate...(mai multe râsete).
     Astăzi noi o să spunem o poveste SCURTĂ, pentru că noi deja am vorbit pentru un timp lung înainte de a începe lecţia!  Noi spunem o poveste scurtă despre Shaumbra, a cărei energie face parte din familie.  Ea face parte din fiecare dintre voi.  Noi o să o numim Nancy.
     Nancy nu a putut să fie aici în persoană luna trecută, dar ea a citit informaţiile pe Internet şi le-a şi ascultat.  Nancy a ascultat Lecţia a 5-a, Sensurile Ah-lui, ea ca mulţi dintre voi, chiar şi acuma, a adormit, şi asta este bine.  Ea a adormit în timpul lecţiei. Dar ea a auzit totuşi povestea MINUNATĂ a celor şapte fermieri.  Ea în schimb ar fi vrut ca povestea să mai continuă (Râsete)  Ea a fost dezamăgită când noi am terminat povestea. (Mai multe râsete)
     După ce a ascultat Lecţia a 5-a, Nancy a fost obosită un pic, ceea ce este normal, dragi prieteni, pentru că este multă muncă de energie în acel timp.  Chiar şi cei care nu se află aici vor găsi pe ei înşişi obosiţi, într-un fel este foarte bine.  Ei o să simtă că este multă schimbare ce i-a loc în sinea lor.
     Nancy a simţit deodată că i-a fost foame, i-a fost foarte foame.  Vorbele despre cereale şi mâncare şi fructe, toată nutriţia asta agreabilă şi minunată din lecţia a 5-a, a făcut să-i fie foame.
     Ei i-a fost foame.  Ea a fost conştientă că foamea a făcut-o atentă în toată fiinţa ei.
     Nancy a făcut o mică pauză, îmtrebându-se ce să mănânce, imaginând nişte cantalupe şi căpşuni minunate din povestea fermierilor.  Ea şi-a imaginat o omletă umplută cu brânză.  Ea şi-a imaginat gustul dulce a vegetalelor pe care ea a vrut să le pună în omletă.  Ea şi-a imaginat cum o să fie când mănâncă omleta.
     Ea s-a dus la frigider şi la dulapul de alimente, să vadă ce găseşte acolo.  Ea a vut o energie de înţelegere pentru corpul ei când ea şi-a imaginat asta.  Când ea s-a uitat la nişte mâncăruri, ea a simţit vibraţiile acestora. Ea a avut înţelegere pentru corpul ei fizic, dacă asta rezonează cu vibraţia mâncării pe care ea a căutat şi dacă astea erau pentru corpul ei şi ce a dorit în acel moment.
     Şi Nancy s-a uitat în oalele şi frigiderul ei, şi la fel ea s-a gândit şi la familia ei.  Ea s-a gândit la mâncărurile care le-a plăcut la familia ei, întrebându-se dacă a fost destul pentru a face şi lor şi de     a servi pe ei mai târziu.  Nancy a luat în considerare o balanţă apropriată a ce corpul ei a dorit, ce ar fi vrut familia ei şi ce a fost disponibil în acel moment.  Ea a simţit toate aceste energii.
     Curând ea a hotărât să facă mâncarea.  Ea a scos toate ingredientele şi vegetalele necoapte din frigider şi le-a tăiat în bucăţi apropriate.  Ea s-a concentrat la mâncare şi la prepararea ei.  Ea s-a concentrat la timpul necesar de care ea a avut nevoie.  Ea s-a concentrat la nivelul de ingrediente de care a avut nevoie, câte pahare din asta, câte linguri din aia, şi câte mâini din restul.
     În scurt timp ea a pus toate acele ingrediente împreună în cratiţa care a fost fierbinte deja.  Cuptorul a fost pregătit.  Castroanele au fost gata se fie umplute.  Ea a început să se exprime în plin punând toate astea împreună şi sigur să facă o mâncare din asta.  Toate astea au fost pentru că a citit povestea fermierilor şi că i-a fost foame.
     Ea a stat şi s-a bucurat de mâncarea pe care a mâncat-o, ştiind că ea le-a preparat singură - un punct important de ştiut aici.  Ea şi-a preparat singură.  Asta a rezonat cu corpul ei.  Ea a pus la un loc balanţa apropriată de ingrediente, cu toate că cartea de bucate a spus să folosească mai puţin din condimente şi picantele.
     Ea a făcut mâncarea bazat pe înţelegerea şi senzitivitatea ei proprie.
     Când ea a mâncat acea mâncare, nu numai că a avut un gust şi satisfacerea foamei ei, dar la fel a adus la fiinţa ei fizică, mentală şi spirituală o energie balansată apropriată.  A adus energiile de la punctul ei de conştienţă de a fi foame la punctul de a pune asta în fiinţa ei.
     În acea noapte, ea a dormit foarte bine.  Noi nu am trezit-o la ora 4:44 AM, pentru că ea a dormit bine!  (Râsete din audienţă). Ea a dormit bine pentru că integrarea divinităţii ei în ADN a fost asimilat foarte uşor, ea nu a simţit nici o dezbinare sau faptul de a nu putea odihni noaptea.   Cred că punctul este destul de clar la voi toţi.
     A fost o balanţă de nutriţie şi energie apropriată ce a intrat în corpul ei.  Ea nu a ţinut cont de calorii când a făcut mâncarea.  Oh, dragi prieteni, este aşa de limitativ când faceţi asta!  De ce număraţi caloriile?  Număraţi cota de energie în fiinţa voastră, nu caloriile, nu grăsimea, nu proteinile.  Astea sânt lucruri aparţinând vechiului.  “Care este cota de energie”, voi întrebaţi? Întrebaţi-vă pe voi înşivă!  Întrebaţi-vă senzitivitatea voastră!  Întrebaţi sensurile voastre despre care am vorbit în lecţia a 5-a.  Întrebaţi corpul vostru!  Asta vă v-a da balanţa de energie. Poate ar fi fost mai apropriat pentru Nancy să coacă o prăjitură mare de ciocolată şi să se delecteze cu asta!  Dacă asta ar fi cerut corpul ei de balanţă, atunci în acest fel ar fi trebuit ca să răspundă.  Dar în acest caz a ei a fost diferit.  Dar, ea a dormit aşa de bine în acea noapte, şi munca de integrare şi de deschidere a curs foarte uşor în sinea ei.
     Acum, voi vă întrebaţi, “Tobias, de ce ne spui povestea de a face mâncare, astăzi?”.  Prima dată ne-ai spus povestea fermierilor şi acum de preparat mâncare.  Unde  vrei să ajungi cu  poveştile astea?  Cum ne ajută pe noi în folosirea Limbajului Ah?  Dragi prieteni, este o altă porţie despre care noi vrem să vă vorbim astăzi, o altă porţie într-un nivel diferit, dar acum asta este gata să intră, ca şi energia lui Metatron care este gata să intră.
     Sânt sensuri spirituale, sensuri care sânt folosite de voi şi de noi pe un nivel diferit de sensurile umane.  Acestea totdeauna au fost disponibile, dar atâta timp cât staţi pe Pământ nu prea le folosit.  Astea cumva au rămas baricadate, cumva înnorat de voi umani.  Astea nu prea au fost aşa de disponibile pentru voi.  Da, voi le folosiţi când voi vă întoarceţi pe partea noastră a voalului.  Când voi lăsaţi corpul fizic, voi iarăşi le luaţi înapoi.  Astea sânt inseparabile.  Astea fac parte din cine sânteţi voi, dar când voi veniţi pe Pământ, voi aveţi tendinţa de a le lăsa în urmă.  Astea nu sânt disponibile, dar acum ele sânt.  De aceea este scopul lui Metatron aici astăzi, ca să vă ajute să le aduceţi înăuntrul vostru, să ajute la legarea acelei distanţe.
     Sânt cinci sensuri spirituale.  Cele cinci sensuri sânt pe următoarele nivele, eteric, multi-dimensional, ne-fizic şi ne-uman. Imaginaţi o stea cu cinci colţuri.
     Pe partea de sus, vârful, este SENSUL de CONŞTIENŢĂ.  Acum, asta este eteric, spiritual, sens divin.  Voi a-ţi dezvoltat imediat acest sens când voi a-ţi plecat de Acasă, când voi a-ţi plecat din Regat.  Până la acest timp, voi într-adevăr nu a-ţi avut sensul de conştienţă a cine sânteţi voi.  Voi simplu a-ţi fost.  Dar, când voi a-ţi plecat din Regat şi a-ţi trecut prin Zidul de Foc, voi imediat a-ţi dezvoltat sensul de conştienţă.  Asta este sensul de “Eu Sânt”.  Eu sânt o parte din Dumnezeu, dar totuşi Eu Sânt, este identitatea mea proprie.  Asta este primul sens din cele cinci.
     Acum mergem în sensul invers a acelor ceasului a stelei cu cinci colţuri unde găsim sesul divin de imaginaţie. SENSUL DE IMAGINAŢIE. Imaginare.  Când voi imaginaţi ceva, asta începe să vină în viaţă.  Începe să i-a formă.  Noi la fel numim asta, Sensul de Creaţie.  Fiecare dintre voi are ceva în imaginaţia lui despre ce noi am vorbit înainte, că voi ţineţi capacul pe asta.  Este acolo.  Asta începe să intră.  Asta este ce noi v-am provocat mai înainte.  Sensul divin de Imaginaţie i-a energia şi pune un tip de formă energetică la asta.  Asta începe să se unească.  Începe să aducă înăuntru.  Asta este sensul de Imaginaţie.
     Acum mergând în sensul invers acelor ceasornicului, de la stea cu cele cinci colţuri, următorul este SENSUL de ÎNŢELEGERE. Înţelegere.  Noi la fel numim asta Sensul de Unitate.  Asta este o senzitivitate divină ce dă înţelegere pentru voi că voi sânteţi “Eu Sânt”, şi totuşi sânteţi o parte a Tot Ce Este.  Acest sens de înţelegere permite vouă să vedeţi pe Dumnezeul în ochii altora.  Asta permite să simţiţi şi să înţelegeţi pe alţii.  Asta vă  leagă unul de alt uman, la toate animalele, la fiecare moleculă a acestei planete.  Asta este sensul ce vă leagă de Tot Ce Este.
     Fără sensul de înţelegere şi unitate, voi a-ţi fi fost singuri şi singuratici.  Când noi vă vorbim la adunările noastre şi noi spunem, “Dragi prieteni, voi niciodată nu sânteţi singuri”, noi apăsăm acest sens de înţelegere şi unitate şi de împreunare. Noi nu o să denumim asta “singularitate”, ci noi denumim “împreunare”.  Asta este sensul ce permite vouă să înţelegeţi prin ce trece o altă persoană sau o entitate.  Folosiţi asta când voi învăţaţi pe alţii.
  Eu, Tobias, iubesc foarte mult acest sens.  Asta m-a atins în viaţa mea de uman şi de fiecare dată când vin eu în acest spaţiu cu voi.  De fiecare dată când eu vă vizitez individual, sensul meu divin de înţelegere izbucneşte din mine!  Asta este sensul ce aduce lacrimi în ochii mei şi lacrimi necunoscute în ochii voştri.  Înţelegerea.
     Acum să continuăm să ne mutăm mai departe la colţul următor a stelei.  Următorul este SENSUL de CONCENTRARE.  Noi la fel am numit asta SENSUL de PUTERE.  Asta are abilitatea să i-a energie necoaptă care vine prin imaginaţie, legat cu înţelegere pentru alţii şi pentru voi înşivă şi concentraţi-vă la acea energie, aduceţi-o în realitatea şi viaţa voastră.
     Acest sens este foarte important, dragi prieteni.  Mulţi Shaumbra au permis acest sens divin de concentrare să rămâne adormit în timp ce a-ţi fost pe Pământ.  Voi uitaţi să vă concentraţi.  Voi uitaţi să aduceţi asta în realitatea voastră.  Mulţi dintre voi a-ţi ignorat asta complet, acest sens divin.  Voi nu prea vreţi să vă concentraţi pe fiinţa voastră umană, poate că cineva pe drumul vostru a spus că este un păcat.  Voi ignoraţi sensul de concentrare dar, asta este foarte important pentru balanţă.
     Concentraţi-vă pe imaginaţia voastră şi înţelegerea voastră şi pe umanul de voi.  Acest sens de Concentrare, trage energiile necoapte a Dumnezeului - puterea, şi aduce asta în concentrare.  Asta începe să tragă energiile necoapte ca într-o pâlnie.  Energia de concentrare v-a fi - FOARTE - importantă în acest an.  Noi subliniem asta.  ENERGIA DE CONCENTRARE V-A FI FOARTE IMPORTANTĂ ÎN ACEST AN.
     Voi numai puteţi trăi înafara “ozonului”.  Asta ar fi o negare. Voi nu acceptaţi umanul de voi, pentru că cineva v-a spus că asta este păcat.  Este păcat că umanii au fost învăţaţi în acest fel.
     Păcatul original:  Noi nu înţelegem acest concept!  Sânt cei care mor, care vin înapoi pe partea noastră, ei vor să ştie dacă ei pot fi curăţaţi de păcatul original.  Şi noi trebuie să dăm din umeri şi să spunem, “Ce păcat original??”  Dar ei nu cred asta, şi ei merg la altcineva şi din nou la altcineva şi caută pe cineva care poate să ajute să spele păcatul original, sau să ierte păcatul original pentru că ei aşa au fost învăţaţi pe Pământ.  Oh, este atâta muncă de făcut pe partea asta a voalului în această arie.  Voi ştiţi despre cine vorbim noi.  Voi ştiţi că noi vorbim la câţiva din voi direct.  Este timpul să eliberaţi asta.  Mari schimbări pot fi făcute dacă acest lucru ar fi fost rezolvat pe planeta voastră, pe pământul vostru, înainte ca ei să vină înapoi pe partea  noastră a voalului.
     “Concentrare”  este cuvântul cheie.  Voi trăiţi pe Pământ.  Fiţi umani.  Concentraţi-vă energia acolo.  Concentraţi-vă pe proiectul vostru, munca voastră, familia voastră, şi totul în jurul vostru.  Nu este nimic în viaţa voastră ce nu este apropriat.  Nu uitaţi asta şi concentraţi-vă,  acest sens divin de concentrare.
     Când voi sânteţi pe leagăn şi marele cobra de 12 picioare este la picioarele voastre, şi voi întrebaţi de ce este el acolo, atunci să vă aduceţi aminte că noi am vorbit despre concentrare.  El o să aibă de spus câteva cuvinte despre asta!  Este dificil să fiţi pe acel leagăn, legănându-vă înainte şi înapoi la o înălţime nouă, dacă nu sânteţi atenţi la concentrarea voastră a ce faceţi.
     Cei care - Cauldre ne opreşte aici - lui nu-i place ce vrem noi să spunem.  Dar, noi avem un contract cu el - şi noi spunem oricum! (Râsete din audienţă).
     Cei care faceţi meditaţii, dragi prieteni, să numai faceţi asta! Noi vorbim aproape la voi toţi.  Asta v-a adus până la acest punct.  Dar, este o mare mare neînţelegere despre meditaţie.
     Voi a-ţi fost învăţaţi cum să părăsiţi concentrarea voastră prin meditaţie.  Noi vă cerem să faceţi contrariul.  Voi a-ţi fost învăţaţi să părăsiţi partea voastră umană.  Şi la fel câţiva din voi a-ţi fost învăţaţi să vă concentraţi pe o flacără de lumânare sau să vă concentraţi pe un gând.  Dar într-un sens, voi a-ţi eliberat celelalte balanţe care erau în fiinţa voastră.  Dar, meditaţia v-a ajutat să mergeţi la unele părţi din conştienţa voastră.  Dar acum, dragi prieteni, meditaţia voastră poate să fie o concentrare pe Pământ ca uman.  Meditaţia poate să fie tot ce sânteţi voi, nu ca să uitaţi cine sânteţi voi.
     Da, noi ştim...la mulţi nu le plac cuvintele noastre.  La alţii nu le-a plăcut alte cuvinte ce am spus noi!  Dar, dragi prieteni, noi venim la voi în dragoste şi ajutor ca să vă mutaţi înainte, să vă ajutăm pe voi şi pe alţii să mergeţi înainte.
     Ultimul punct sau colţ al stelei - ultimul sens divin,  este EXPRIMAREA. Este Exprimarea.  Voi aveţi energii care sânt în sinea voastră, pe care voi v-aţi concentrat, ce voi a-ţi imaginat şi a-ţi adus înăuntru.  Acum este timpul de a exprima asta pe Planeta voastră Pământ şi omenirea voastră.
     În povestea noastră scurtă cu Nancy,  despre cum a făcut ea mâncare, ea a imaginat mâncarea.  După aceea ea s-a dus la frigider şi a folosit priceperea ei pentru a înţelege care ar fi fost balanţa cea mai bună pentru ea, la fel şi pentru familia ei.  Ea s-a folosit de concentrarea ei pentru prepararea mâncării într-o manieră apropriată.  Până la urmă ea a folosit Exprimarea când ea a început să le pună împreună în cratiţă şi amestecându-le şi punându-le în castronaşe.  Ea s-a folosit de energia umană ca asta să se întâmple.
     “Exprimarea”, i-a celelalte sensuri divine şi aduce la suprafaţă.  Sânt mulţi aici care se împotmolesc la acest punct.  Sânt mulţi dintre voi care doresc ca ghidul  sau spiritul să facă expresia.  Voi doriţi să imaginaţi ceea ce voi a-ţi vrea să creaţi.  Voi doriţi să aveţi înţelegere pentru alţii.  Voi chiar doriţi să vă concentraţi pe partea voastră umană şi la nevoile şi dorinţele pe care le aveţi.  Dar, când vine timpul să ridicaţi o mână şi să faceţi asta, atunci frica apare.  Îndoiala de sine intră, şi şarpele se arată şi spune, “Să nu ridici acea mână”.  Atunci noi auzim pe mulţi dintre voi spunând “Dragă Tobias, drag Spirit, dragă oricine - care - ascultă, puteţi voi să faceţi pentru mine?” (Râsete din audienţă).
     Exprimarea este izbucnirea energiei care se adună în sinea voastră, şi care doreşte să iasă la suprafaţă.  Dar,mâna VOASTRĂ trebuie să se ridice ca asta să poate să fie exprimată.  O să fie cei care o să vină să bată la uşa voastră, şi voi trebuie să deschideţi uşa cu mâna VOASTRĂ.  Voi trebuie să permiteţi la această energie nouă divină să izbucnească - să se nască - să intră în viaţa voastră.  Este Exprimarea.  Aduceţi asta la suprafaţă.  Fiţi curajoşi aici!.
     Astea sânt cele cinci sensuri divine.  Astea corespund şi lucrează cu cele şapte sensuri umane despre care am vorbit data trecută.  Ele lucrează împreună.  Cele şapte sensuri divine sânt în realitatea voastră - palpabile.  Ele sânt în realitatea voastră fixă ca umani.  Ele sânt asociate cu părţi din corp ca şi urechea, ochii şi nasul, gura, pielea, intelectul şi emoţiile voastre.
     Cele cinci sensuri despre care am vorbit astăzi...astea sânt sensuri divine.  Ele nu sânt noi, dar aplicaţia pentru ele în realitatea umană este nouă.  Voi sânteţi în stare să contopiţi sesurile umane cu cele divine.  Nu este interesant, dragi prieteni, că totdeauna au fost discuţii despre şapte plus cinci şakre?  Şi într-un sens, sânt şapte sensuri umane şi cinci sensuri divine.
     Acum o să vă dăm nişte informaţii tehnice ce vin prin Metatron, pentru că el ne cere ca să clarificăm asta.  Nu este o linie dreaptă care conectează un punct a stelei cu cel următorul.  Este curbă - o linie curbă interioară sau arc - care conectează un punct de următorul.  Este o linie curbă.  Este un arc care conectează punctele, energetic - cum să spun - este un cerc în centrul acesteia.  Noi o să-l rugăm pe Cauldre să deseneze pe computerul lui asta, ca voi să puteţi vedea.  Dar, este un cerc în interiorul stelei.  Este cercul care conectează fiecare arc interior. (Vedeţi desenul de Sebi Smith la sfârşitul lecţiei)
     Asta vă v-a ajuta să înţelegeţi.  Nu este o geometrie sacră.  Dar, o să vă ajută să înţelegeţi energetic, modelul acesteia.  Astea sânt sensurile divine care acum pot fi aduse şi folosite la nivelul uman, la nivelul Pământesc.
     Este un alt lucru ce noi vă cerem să faceţi acum.  Imaginaţi-vă pe voi înşivă, corpul vostru, pe voi înşivă.  În general voi aveţi un cap, două mâni, două picioare.  Cele cinci sensuri corespond cu aceste părţi a fiinţei umane ce sânteţi.
     Sensul de Conştienţă este reprezentat de capul vostru, dragi prieteni.
     Sensul Imaginaţiei este asociat cu mâna stângă.
     Înţelegerea este asociată cu piciorul stâng...câteodată, umanul spune, “dacă tu ai putea să mergi în pantofii mei”.
     Energia asociată cu piciorul drept este sensul de “Concentrare”, câteodată voi apăsaţi câlcâiul drept în pământ. Nu bateţi cu piciorul drept câteodată, dragi prieteni, când voi încercaţi să vă concentraţi pe ceva, când sânteţi nervoşi, sau poate aveţi o ieşire din corpul vostru?  Şi atunci vă aduceţi pe voi înşivă înapoi cu bătaia piciorului drept, pentru că este asociat sau conectat la această energie divină de concentrare.  Să nu înţelegeţi greşit - energia nu este localizat în piciorul vostru, dar este asociat external cu acel picior.
     Mâna dreaptă, mâna de exprimare - ce faceţi când daţi mâna cu cineva?  Voi exprimaţi ceva lor.  Astea poate să fie multe lucruri dar, este adus afară. Este mâna puternică de vindecare deşi, da, aşa cum mulţi ştiţi, este o balanţă între cele două. Dar exprimarea, este în general asociată cu mâna dreaptă.  Este una dintre care crează exprimare şi mişcare.
     Acum noi ştim că am acoperit o mare parte aici astăzi.  Asta v-a lua un timp anume ca să asimilaţi.  Dar, să înţelegeţi  că sensul divin ce noi folosim pe partea cealaltă - ce voi folosiţi când sânteţi pe această parte cu noi - acum sânt disponibile vouă, zilnic câte un pic mai mult.  Astea sânt disponibile vouă cu toate schimbările ce au fost făcute în conştienţa voastră, şi la fel schimbările corespunzătoare a grilei care v-a fi gata şi completă în acest an.
     Nu sânt numai cele şapte sensuri prin care Limbajul Ah intră.  V-a intra prin conştienţa voastră a cine sânteţi, o nouă conştienţă pentru îngerul ce sânteţi.  V-a intra prin imaginaţia voastră.  Imaginaţia voastră v-a fi matură şi v-a izbucni în zilele care vin.  Asta v-a intra mult mai mult cu înţelegerea voastră pentru alţii şi pentru voi înşivă.  Să nu rezervaţi înţelegere doar pentru alţii.  Aduceţi înţelegere în corpul vostru şi pentru voi înşivă.
     Limbajul Ah, v-a intra prin abilitatea de concentrare, abilitatea ce strânge energiile.  Asta este ceea ce Nancy a făcut când a făcut mâncarea.  Ea a luat energia necoaptă - cele pe care fermierii au lucrat - şi le-a adus înăuntru şi s-a concentrat pe astea.  Asta este sensul divin de Concentrare .  Universul vostru este plin cu energie necoaptă, energie nedefinită.  Concentrare face posibilă ca să aduceţi înăuntru şi să aplicaţi la nivelul vostru.  V-a fi important ca să lucraţi cu asta în acest an, nu necesar ce noi numim amuzant, dar foarte important.
     Şi în sfârşit, Exprimarea.  Dacă Nancy ar fi imaginat doar mâncarea ei şi ar fi avut înţelegere şi ar fi avut concentrare asupra foametei ei, ea ar fi murit de foame, dacă ea nu şi-ar fi exprimat asta, dacă nu s-ar fi dus la bucătărie şi să facă mâncarea.
     Acum, limbajul Ah, intră şi este disponibil vouă prin cele cinci sensuri.  Aceste sensuri totdeauna au fost acolo.  În felul acesta noi funcţionăm pe partea noastră.  Noi nu avem lucruri ca miros sau gust.  Dar, noi putem mirosi şi gusta lucrurile prin voi când noi activăm sensul de înţelegere.  Aşa facem noi legătura.  Aşa înţelegem noi ce faceţi voi.  Noi folosim înţelegerea foarte mult când avem de a face cu umanii.
     Această înţelegere este ce Metatron nu a fost obişnuit să folosească cu umanii.  Pentru energia puternică a lui, pe care noi a trebuit să înhămăm într-un fel ca să temperăm, ca să filtrăm ca să fie posibil ca el să fie aici astăzi fără ca să vă arunce într-un laţ.
     Sensurille divinităţii intră acum, ele lucrează cu cele şapte sensuri umane de care am vorbit data trecută.  Astea sânt disponibile vouă în Limbajul Ah ca să le folosiţi.   Asta v-a lua practică şi ceva muncă.  Lucraţi unul cu altul şi practicaţi asta, dragi prieteni.  Asta v-a lua un timp, dar voi o să găsiţi să creaţi într-o cale nouă şi minunată, ca să exprimaţi, să vă concentraţi, să fiţi chiar conştienţi a cine sânteţi voi.
     Când este combinat cu cele şapte sensuri umane, voi o să găsiţi posibil să faceţi lucruri ce voi a-ţi numit asta magie sau  mister sau un miracol acum câţiva ani.  Dar, lucrul interesant este când acestea se împlinesc, parcă nu o să pară ca ceva miraculos.  Voi o să aveţi înţelegerea fizicii şi a ştiinţei în spatele acestora.  Şi voi o să spuneţi la alţii când ei stau în admiraţie şi se minună de ce a-ţi făcut voi, voi o să spuneţi cuvintele ce Maestrul în Dragoste a spus vouă şi la alţii, “ Asta, şi voi puteţi face”.  Nu este un miracol.  Nu este un dar de la Dumnezeu în sensul că Dumnezeul face daruri în fiecare zi.  Nu este un dar special.  Este unul din care Dumnezeul de “Eu Sânt” am creat...ceea ce voi numiţi miracol.
     Dragi prieteni, aşa cum voi lucraţi cu energia Limbajului Ah, asta v-a face posibil pe voi şi împuternicirea voastră ca să creaţi lucruri într-un fel în care voi nu a-ţi gândit că este posibil.  Şi ştiţi voi ce?  Noi ştim deja că voi ştiţi asta.  Voi nu o să alergaţi afară ca  să încercaţi să creaţi tot feluri de bani, tot feluri de materiale, pentru că nu asta este în inima voastră.    Voi o să creaţi lucruri care până la urmă o să aducă pe alţii în divinitatea lor.  Şi când voi faceţi asta, dragi prieteni, când voi folosiţi acest Limbaj a fiinţei voastre divine, abundenţa v-a fi automatic acolo.  Nu pentru că Dumnezeul a spus că voi meritaţi asta într-o zi specifică, dar, pentru că voi a-ţi creat o energie de balanţă ce se pune acolo. Asta o să vină poate de la locuri străine sau neobişnuite cu care voi nu a-ţi fost aşa de obişnuiţi, dar, asta v-a fi acolo.
     Noi ne-am bucurat să petrecem cu voi aceste seri, să vorbim despre Limbajul Ah.  Noi o să continuăm să vorbim despre asta, dar noi ne mutăm cu lecţiile mai departe.  Dar, noi vă încurajăm să continuaţi să folosiţi asta.  Noi o să comunicăm cu voi în acest Limbaj Ah.  Metatron v-a folosi să comunice mai mult despre tehnici şi fizică pe care el le aduce acum.  Noi o să deschidem adunările noastre cu un moment de comunicare divină înainte ca să folosim cuvintele.  Noi vorbim de la unul la unul cu voi în acest limbaj nou, Limbajul Ah-lui.
     Contopiţi cele şapte sensuri umane cu cele cinci sesnsuri divine ca să aduceţi înăuntru Limbajul Ah într-o cale foarte puternică şi efectivă.  Acestea sânt uneltele, dragi prieteni, de care fiecare din voi o să aibă nevoie.
     Noi vă iubim mult.  Nouă ne place să împărţim acest timp cu voi.  Metatron nu a fost în stare până acuma să vină aşa aproape de umani pentru aşa mult timp.  Este o plăcere pentru el să fie aici în această zi.  El pleacă cu o izbucnire de înţelegere pentru voi. Voi nu sânteţi niciodată singuri.
      ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2002 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.